english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vystavení českého rodného listu pro dítě narozené v Kanadě.

Tuto žádost podáváte při narození dítěte v Kanadě spolu s žádostí o zjištění státního občanství a vydaní osvědčení o státním občanství České Republiky.
 


Pokud je dítě narozené v manželství.

Pokud mají rodiče česky oddací list (t.j. rodiče mají český oddací list s dohodou o příjmení) a rodič, občan ČR k žádosti předloží doklady druhého rodiče lze upustit od přítomnosti obou rodičů. V opačném případě se vyžaduje účast obou rodičů.

Jak postupovat.

K žádosti o vystavení českého rodného listu se předkládají níže uvedené doklady, které jsou předkládány v originále nebo úředně ověřené fotokopii (pořízené v České republice anebo zastupitelským úřadem České republiky):

 1. Formulář žádost o zápis  narození;
 2. Originál rodný list Kanady ve formátu úplného matričního výpisu (tzv. Long-form, nebo také Certified copy of birth Registration, Photocopy of Registration of Birth),

  Rodný list MUSÍ obsahovat jména a příjmení rodičů. Nelze použít rodný list, kde je uvedeno pouze jméno a datum narození dítěte;
  • Originál rodného listu musí být opatřen tzv. vyšším ověřením, které obdržíte od federálního Ministerstva zahraničních věcí Kanady (Global Affairs Canada). Tento úřad ověřuje (tzv. Authentication) originální matriční doklady vydané ve všech provinciích a teritoriích Kanady. V případě narození v provincii Ontario můžete vyšší ověření získat na úřadě provinční vlády Official Document Services v Torontu (tzv. Certificate of Authentication), v případě  Alberty na provinčním úřadě  Deputy Provincial Secretary’s Office v Edmontonu;
  • Originál rodného listu s tímto vyšším ověřením předložíte spolu s profesionálním překladem do českého jazyka. Více informací o překladech dokladů naleznete zde;
   
 3. doklad o státním občanství ČR dítěte, popř. vyplněné formuláře žádost a  dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (ke stažení zde);
 4. rodné listy rodičů (u rodiče – cizince se rodný list zpravidla nevyžaduje – kromě občanů Slovenska);
 5. Doklad státního občanství českých rodičů (občanský průkaz, cestovní pas, Osvědčení o státním občanství České republiky);
 6. Oddací list rodičů POZOR - Pokud rodiče nemají ČESKÝ oddací list, manželství bylo uzavřeno v cizině a není dosud zapsáno u zvláštní matriky Brno, budou zároveň podávat žádost o zápis uzavření manželství;
 7. Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (nepřechýleného příjmení)  pokud se jedna o dítě ženského pohlaví – k podpisu se dostaví se oba rodiče;
 8. Žádost o přidělení rodného čísla;
 9. Prohlášení o volbě druhého jména pokud má Vaše dítě na rodném listu uvedena více než dvě jména, rodiče podepsat prohlášení, která dvě jmena bude mít uvedena na českém rodném listu;
 10. Osobní údaje – zde uvádíte kontaktní informace žadatele, nikoliv dítěte.

Pokud rodiče narozeného dítěte nejsou manželé – matka je občan České republiky.

K žádosti o vystavení českého rodného listu se předkládají níže uvedené doklady, které jsou předkládány v originále nebo úředně ověřené fotokopii (pořízené v České republice anebo zastupitelským úřadem České republiky).

U dětí narozených mimo manželství je nutno prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit rodičovství v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012., ustanovení § 776-784) a předložit:

Je-li matka rozvedená, rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci a rodný list matky.

Je-li matka vdova, úmrtní list manžela (příp. rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou nabytí právní moci a rodný list matky.

Je-li matka svobodná, nebo nejsou-li rodiče manželé a na kanadském rodném listu je otec uveden, pak  rodný list ve formě úplného výpisu z matriky narození (certified copy of birth registration). Nelze použít pouze prosty rodný list – birth certificate. Pokud tento typ dokladu, ze kterého vyplývá otázka otcovství nelze doložit, rodiče  učiní souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti, jehož součástí je i dohoda o příjmení pro dítě. Rodič/e státní občané České republiky přiloží rodný list.

Dále přiložíte:

 1. Formulář žádost o zápis  narození;
 2. Originál rodný list Kanady ve formátu úplného matričního výpisu (tzv. Long-form, nebo tzv.   Certified copy of birth Registration, Photocopy of Registration of Birth),

  • Rodný list MUSÍ obsahovat jména a příjmení rodičů. Nelze použít rodný list, kde je uvedeno pouze jméno a datum narození dítěte.  V případě že rodiče nejsou manželé je nutné vždy předložit výpis z matriky narození (Certified copy of birth registration);
  • Originál rodného listu musí být opatřen tzv. Vyšším ověřením, které obdržíte od federálního Ministerstva zahraničních věcí Kanady (Global Affairs Canada). Tento úřad ověřuje originální matriční doklady vydané ve všech provinciích a teritoriích Kanady (tzv. Authentication). V případě narození v provincii Ontario můžete vyšší ověření získat na úřadě provinční vlády Official Document Services v Torontu (tzv. Certificate of Authentication), v případě  Alberty na provinčním úřadě  Deputy Provincial Secretary’s Office v Edmontonu;
  • Rodný list s tímto vyšším ověřením předložíte spolu s profesionálním překladem do českého jazyka. Více informací o překladech dokladů naleznete zde;
   
 3. doklad o státním občanství ČR dítěte, popř. vyplněné formuláře žádost a  dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (ke stažení zde);
 4. rodné listy rodičů (u rodiče – cizince se rodný list zpravidla nevyžaduje – kromě občanů Slovenska);
 5. Doklad státního občanství českých rodičů (obcansky prukaz, cestovni pas, Osvedceni o statnim obcanstvi Ceske republiky);
 6. Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (nepřechýleného příjmení)  pokud se jedna o dítě ženského pohlaví – k podpisu se dostaví se oba rodiče;
 7. Zadost o přidělení rodného čísla;
 8. Prohlášení o volbě druhého jména - pokud má Vaše dítě na rodném listu uvedena více než dvě jména, rodiče podepsat prohlášení, která dvě jmena bude mít uvedena na českém rodném listu.

Pokud rodiče narozeného dítěte nejsou manželé a matka není státní občan České republiky, ani občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru ani nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky.

Kontaktuje nás předem ohledně postupu. Postup se řídí podle §6, §7, příp. §28  zákona č. 186/2013 Sb., (Zákon o státním občanství České republiky).

Vice informací o státním občanství České republiky lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra Ceske republiky.

přílohy

Prohlášení dvě jména N 24 KB DOC (Word dokument) 27.10.2021

Rodné číslo N 25 KB DOC (Word dokument) 27.10.2021

Zápis narození 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 24.3.2022

Záps příjmení v mužském tvaru - dospělá žena - dodatečný... 26 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.10.2021

Zápis příjmení v mužském tvaru - dospělá žena - první... 27 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.10.2021

Zápis příjmení v mužském tvaru - nezletilé dítě... 31 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.10.2021

osobní údaje 35 KB DOC (Word dokument) 27.10.2021