english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověření kopie nebo opisu listiny

Generální konzulát provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis. Není možno provést ověření kopie průkazu (občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu apod.), vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby.

Generální konzulát neprovede ověření listiny jejíž obsah nemůže spolehlivě posoudit, pokud je listina svým obsahem v rozporu se zákony ČR či v rozporu s právním řádem státu působnosti a nebo jsou-li v listině změny, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Generální konzulát provede ověření 5 dokladů a méně na počkání; v případě vyššího počtu provádí ověření do tří pracovních dnů.

K provedení ověření dokumentů je zapotřebí sjednání schůzky na toronto.appointment@gmail.com

V případě podání žádosti poštou připojte kopii dokladu totožnosti a předplacenou obálku na zaslání dokumentů zpět. Jako odesílatele uveďte:

Consulate General of the Czech Republic
1500 - 2 Bloor St.W.
Toronto, ON, M4W 3E2

Aktuální výše poplatku za ověření shody opisu nebo kopie