english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověření správnosti předloženého překladu

Generální konzulát překlady bohužel nevyhotovuje, pouze ověřuje jejich správnost. Kontakty na překladatele v GTA

Potřebujete-li ověřit překlad listiny pro použití v České republice, můžete tak učinit prostřednictvím konzulátu, a to buď poštou nebo osobně. Při podání žádosti je třeba předložit:

1. originál překládané listiny;

2. překlad samotný (nejlépe v tištěné podobě a včetně diakritiky);

3. správní poplatek (aktuální výše viz konec této stránky);

4. v případě podání žádosti poštou kopii dokladu totožnosti a předplacenou obálku na zaslání překladu zpět. Jako odesílatele uveďte:

Consulate General of the Czech Republic
1500 - 2 Bloor St.W.
Toronto, ON, M4W 3E2

Ověření správnosti překladu (tj. shody originálu s překladem) se vyznačí na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad se pevně spojí s originálem překládané listiny nebo s její úředně ověřenou kopií, a to sešitím a přelepkou zajištěnou otiskem kulatého úředního razítka překrývajícího současně tuto přelepku a předmětnou listinu.

Není možné ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Rovněž není možné ověřit správnost překladu, nelze-li spolehlivě posoudit jeho obsah, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky nebo Kanady, účelem obchází zákony České republiky nebo pokud se příčí dobrým mravům.

Generální konzulát provede ověření 5 dokladů a méně na počkání; v případě vyššího počtu provádí ověření do tří pracovních dnů.

K provedení ověření dokumentů je zapotřebí sjednání schůzky na toronto.appointment@gmail.com

Aktuální výše poplatku za ověření správnosti předloženého překladu