english  česky 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství ČR

Upozorňujeme, že před každou návštěvou konzulárního a vízového oddělení je třeba si předem sjednat schůzku prostřednictvím e-mailové adresy toronto.appointment@gmail.com.

Nabývání občanství prohlášením – bývalí občané a jejich potomci

V tomto článku stručně popíšeme některé možnosti nabytí českého státního občanství prohlášením, které přináší zákon o státním občanství č. 186/2013 Sb a zákon č. 2017/2019 Sb. Jde o situace, které se mohou týkat bývalých občanů a krajanů a… více ►

Osvědčení o státním občanství

Slouží především k prokázání skutečnosti, že ke dni vystavení osvědčení je osoba v něm uvedená státním občanem České republiky více ►