english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 – v zahraničí se nekonají.

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.
V zahraničí se uvedené volby nekonají.
 

V souvislosti s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 a 79, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022, a příslušným přehledem termínů a lhůt, připomínáme, že dne 14. srpna (neděle) končí lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného zastupitelským úřadem.

K tomuto datu musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do ZSV, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být osoba do ZSV zapsána.

Žádost, podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu je možné uznat v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií shora uvedených dokladů, a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů.

Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání je neděle, kdy je konzulát (i budova, ve kterém sídlí) uzavřen, prosíme případné zájemce o zápis do zvláštního seznamu voličů,  aby nás kontaktovali na mail toronto.appointment(at)gmail.com.  nebo popř. zavolali na telefon 437 237 8058.  

 

Více informací k uvedeným volbám naleznete zde:

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz)