english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak hledat v Kanadě obchodního partnera?

Kanadský trh je velmi konkurenční a nalezení obchodního partnera je třeba věnovat velkou pozornost a čas. Co nejdůkladněji je třeba se také připravit na jednání – času na vyvolání zájmu není mnoho a vždy je potřeba se prezentovat jasnými cíli, přesným plánem, mít jasně vyhrazený rozpočet. Jaké jsou hlavní možnosti, které můžete využít, pokud budete hledat obchodního partnera v Kanadě? Nejprve je třeba si jasně vymezit, kdo je vlastně hledaná cílová skupina – velkoobchodník, importér, distributor, servis, obchodní zástupce nebo hledáte přímo cílové zákazníky? Zároveň je třeba brát v potaz odvětví, ve kterém partnera hledáte – v případě důlního a těžebního sektoru se budete pravděpodobně soustředit na provincii Alberta/Calgary, v případě leteckého průmyslu na quebecký   Montréal a v případě ICT či automobilového průmyslu na Toronto a jižní Ontario (Waterloo, Kitchener, Cambridge).
 

Základních možností je, stejně jako ve většině jiných zemí, několik. Prvním zdrojem informací mohou být zastupitelské úřady -  Generální konzulát v Torontu či Velvyslanectví v Ottawě, stejně jako Zahraniční kancelář CzechTrade v Calgary, které poskytnou asistenci a pomoc dle Katalogu služeb jednotné zahraniční sítě.  

Další možností, jak se seznámit s možnými partnery, je účast na různých veletrzích, nejen v Kanadě, ale i ve Spojených státech amerických a v zásadě i na dalších globálních veletrzích, jichž se kanadské společnosti účastní.

Jedním z nejúčinnějších, i když časově nejnáročnějším nástrojem, je přímé hledání potenciálních partnerů v dostupných databázích prostřednictvím internetu. Zajímavé, podle jednotlivých odvětví členěné informace, nabízí Canada Industry Statistics, kde je možné se podle různých oborů dostat až k adresářům obsahujícím jednotlivé společnosti (v menu na levé straně Company Directories).

Databáze Canadian Companies Capabilities nabízí velmi dobrý přehled kanadských společností řazených podle jednotlivých odvětví a umožňující vyhledávání podle nejrůznějších charakteristik. Databáze v současnosti obsahuje údaje o přibližně 60 tis. kanadských společnostech v nejrůznějších odvětvích, přičemž jde spíše o malé a střední podniky. Systém je založen na dobrovolné registraci společností a výčet tak samozřejmě není v žádném případě úplný.

Podobně federální stránky nabízí detailní přehled importérů do Kanady, Canadian Importers Database, založený na celních údajích, umožňující vyhledávat importéry podle produktu (H6 kódu), ale omezený pouze na zboží.

Stejný zdroj také nabízí vyhledávání společností, které jsou zřízeny podle federální legislativy, tzv. Federal Corporations.

Kanadské ekvivalenty obchodních rejstříků jsou v současné době založeny na principu registrace buď na federální nebo provinční úrovni, respektive teritoriální úrovni - to znamená, že existuje 14 obchodních rejstříků (10 provinčních, 3 teritoriální a 1 federální), ve kterých je třeba vyhledávat zvlášť. Kanadská vláda ve snaze zjednodušit vyhledávání vytvořila Business Registry Search Pilot, který umožňuje vyhledávat v rejstřících provincií Ontario, Québec, Nova Scotia a federálním rejstříku. Odkazy na rejstříky dalších provincií je možné najít zde.

 Je možné také doporučit využít oborové asociace. V podstatě v každém odvětví najdete příslušnou kanadskou či často spíše provinční asociaci, například v oblasti leteckého průmyslu  Aéro Montréal či Ontario Aerospace Council,  v oblasti informačního průmyslu Information Technology Association of Canada , v oblasti zelených technologií Ontario Environment Industry Association atd.  Jednotlivé organizace mají v některých případech dostupné seznamy svých členů, často také nabízí různé zprávy a přehledy o celém odvětví, kde je možné nalézt jednotlivé subjekty.

Podobně je možné využít hospodářské komory. Ty jsou organizovány v hierarchické struktuře – na federální úrovni Canadian Chamber of Commerce, na provinční úrovni, například Ontario Chamber of Commerce v provincii Ontario a na místní úrovni například Toronto Board of Trade zastupující společnosti z hlavního města Ontaria, Toronta. V některých případech opět nabízí vyhledávání mezi svou členskou základnou.

Z dalších možností pro vyhledávání je možné zmínit například Canadian Trade Index  či Canada Business Directory.  Pro zajímavost také uvádíme přehled TOP 1000 největších kanadských společností.

Kromě toho je možné využít služeb specializovaných konzultantů v jednotlivých odvětvích. Je nicméně počítat s tím, že jde o placené služby, do kterých je třeba investovat. V případě zájmu mohou s doporučením potenciálně vhodných subjektů asistovat zmíněné zastupitelské úřady či CzechTrade.

Zároveň je dobré si již nalezeného partnera, případně partnera, se kterým jste navázali základní kontakt, ověřit. Pro tyto účely je možné doporučit tradiční nástroje jako internetové vyhledávání, recenze, sociální média, vyžádat si reference, využít provinční komory. Pro rešerši je také možné využít databázi Better Business Bureau, který zahrnuje organizace, jež splní základní etické standardy.  K ověření se také nabízí insolvenční rejstřík, nicméně vyhledávání v něm je zpoplatněné.  K dispozici je zdarma rejstřík společností, jež jsou ve zvláštním ochranném režimu a podléhají reorganizaci.

 

David Müller, ekonomický diplomat, GK Toronto