english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikimedia Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Alberta vodíkovým hubem Kanady: sázka na modrou v těžařské provincii

Rostoucí ambice Kanady v udržitelném rozvoji a dekarbonizaci nejsou pro světovou scénu žádným tajemstvím. K dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, k níž uzákonila Kanada cestu v červnu 2021, musí nicméně vsadit na významné inovace. Jednou z oblastí, která získala výraznou pozornost v posledních letech, jsou proto i vodíkové technologie. A provincie Alberta se postupně transformuje ve vodíkovou laboratoř, jež může napomoci nejen k dosažení kanadských environmentálních cílů, ale i k ekonomické tranzici této hlavní těžařské provincie Kanady.

Vodík rozhodně není v Kanadě novinkou, země patří mezi 10 největších producentů vodíku na světě v objemu zhruba 3 miliony tun ročně a federální vláda přijala vodíkovou strategii již v prosinci 2020 (k dispozici zde). Vodíkové projekty v posledních letech začala rozvíjet řada kanadských firem, jak jsme informovali v minulosti. Vodík byl doposud především využíván k těžbě bitumenu či k výrobě hnojiv a Kanada v rámci národní strategie usiluje o rozvoj jeho využití napříč ekonomikou od dopravního sektoru po energetiku. S rostoucím světovým zájmem o vodík a závazky jednotlivých zahraničních vlád na snižování emisí by měl přispět do státní kasy Kanady také jeho vývoz. Kanadská vláda proto vypsala na konci listopadu tendr na technickou studii exportního potenciálu vodíku, jejíž doporučení mají být známa v březnu tohoto roku.

Canada's Hydrogen Potential

Canada's Hydrogen Potential

Kliknutím zvětšit: Možné zdroje vodíku se liší dle energetického profilu provincií Kanady (Zdroj: Natural Resources Canada, 2020)

Albertská ambice staví na těžební historii

Kanada má díky bohatým obnovitelným zdrojům energie velký potenciál pro produkci zeleného vodíku, na který se soustředí především projekty v Québecu či Britské Kolumbie. I přesto se zatím modrý vodík, tedy jeho produkce z fosilních paliv při zachytávání produkovaných oxidů uhlíku, jeví jako nejrychlejší velkoobjemová cesta k rozvoji této ekonomiky za využití stávající infrastruktury i zdrojů. Nejrychleji proto v rozvoji vodíkových technologií postupuje v současnosti Alberta, provincie bohatá na zemní plyn a s rozsáhlými těžebními kapacitami, která v listopadu 2021 přijala vlastní vodíkovou strategii (Alberta Hydrogen Roadmap). Podle této Roadmap má být do roku 2030 vodík integrován do energetického systému provincie, dopravy, průmyslu, dodávek tepla, produkce energie a uchovávání udržitelné energie. Alberta se má stát také světovým dodavatelem „čistého“ (hlavně modrého) vodíku, což ovšem vychází z předpokladu výrazného nárůstu celosvětové spotřeby: z dnešních 90 milionů tun by měla dle Roadmap spotřeba do roku 2050 vyrůst až na 700 milionů tun. Sázka Alberty především na modrý vodík jako na „čistý“ odráží i politické vedení provincie, které reaguje na obavy obyvatel z ekonomického dopadu odklonu Kanady od fosilních paliv a útlumu těžby uhlí. Tamní premiér, Jason Kenney, se sám označuje za „agnostika v barvách vodíku“ a považuje zelený vodík za příliš ekonomicky rizikový na to, aby představoval realistickou střední cestu pro rozvoj vodíkové ekonomiky.

Alberta má prozatím v rámci Kanady náskok, vodík ze zemního plynu využívá již přes 50 let a má v současnosti jednu z nejlevnějších výrob nízkouhlíkového vodíku. Produkuje zhruba 2,4 milionů tun vodíku ročně, což představuje zhruba 80 % produkce vodíku v Kanadě, zároveň disponuje rozsáhlými zásobami zemního plynu (Alberta produkuje 60 % zemního plynu země) a rozsáhlou existující infrastrukturou pro zachytávání uhlíku. Splňuje tedy ideální podmínky právě pro projekty modrého vodíku. Rozvoj technologií na zachytávání uhlíku je rovněž jedním z pilířů albertské strategie a provincie jako první v Kanadě přijala regulatorní rámec pro velkoobjemové zachytávání uhlíku. Alberta chce využít i existující talent a expertízu těžařské komunity, i výzkumných institucí, a stavět tak kontinuálně na dosavadních silných stránkách ekonomiky. Příkladem může být loni ohlášený společný projekt společností Suncor, která již provozuje těžbu z albertských ropných písků a má zkušenosti s produkcí vodíku, a ATCO, firmy zaměřené na základní služby včetně distribučních sítí, která zároveň v letošním roce plánuje spustit již dříve avizované mísení vodíku se zemním plynem. Nově vyhlásily tyto firmy plán na největší kanadský vodíkový projekt u albertského města Fort Saskatchewan, který by měl od roku 2028 produkovat přes 300 tisíc tun „čistého“ vodíku ročně se záchytem 90% emisí uhlíku.

Hub v Edmontonu jako hybatel regionu

Alberta získala v loňském roce další důležitý impuls pro strategický rozvoj vodíkové ekonomiky díky vzniku regionálního vodíkového hubu, který byl v dubnu spuštěn v Edmontonu, hlavním městě provincie. Tzv. Edmonton Region Hydrogen Hub má podpořit 25 projektů zaměřených na produkci, transport a využívání vodíku, stejně jako zachytávání uhlíku z jeho produkce. V rámci hubu byl již podpořen projekt na vybudování vodíkového komplexu společnosti Air Products s celkovou investicí 1,3 mld. CAD a za přispění 15 mil. CAD ze strany provincie. Komplex má od roku 2024 produkovat 1500 tun vodíku denně se záchytem 95% uhlíkových emisí a má zásobovat elektrickou a síť a nákladní dopravu, přičemž množství kapalného vodíku má stačit na zásobování všech přepravních firem v provincii.

Region má být také modelem pro další části Kanady v budování vodíkové ekonomiky a Edmonton chce získat významné postavení na světovém trhu s vodíkem. Dle CEO organizace Edmonton Global je příležitost například i v zapojení do evropských projektů na výstavbu vodíkové infrastruktury a potrubí. Edmonton bude také hostit pilotní vodíkovou konferenci ve dnech 26. – 28. dubna 2022, Canadian Hydrogen Conference by se měla stát každoročním a celosvětově významným fórem o vodíkové ekonomice. Na konferenci je možno ještě zasílat návrh příspěvků do 28. ledna.

Ve znamení kontinuity: existující infrastruktura v průmyslovém srdci Alberty v roce 2020, Transition Accelerator

Ve znamení kontinuity: existující infrastruktura v průmyslovém srdci Alberty v roce 2020 (Zdroj: Transition Accelerator)

Množství projektů v provincii nabídne zajímavou zkušenost i pro Česko

Albertské vodíkové projekty se s provinční podporou zajímavě rozvíjí i v mnoha dalších oblastech, které si zaslouží pozornost. Za podpory federální i provinční vlády byl v listopadu ohlášen například projekt C-FER Technologies, který poskytne služby na experimentální testování a specializované konzultace pro vodíkovou infrastrukturu, zařízení a technologie. Zejména se soustředí na přepravu a uchovávání vodíku a zhruba 50 malých a středních energetických firem by mělo získat možnost tyto služby využít. Program bude významný i z pohledu evaluace využití stávající infrastruktury pro vodíkové technologie, což může významně přispět k transformaci provincie. Pilotní projekty byly již podpořeny také pro aplikace vodíku v dopravě. Canadian Pacific Railway pokročila ve zkouškách první vodíkové lokomotivy v rámci iniciativy Hydrogen Locomotive Program a koncem loňského roku získala finanční podporu provincie z programu Emissions Reduction Alberta na konverzi dalších dvou strojů na vodíkový pohon. Dále bude vybudována plnící stanice v Edmontonu a vznikne tak centrum excelence vodíku v železniční dopravě. Další dopravní projekt AZEHT (Alberta Zero Emission Hydrogen Transit) podpořený provincií ze stejného programu zahrnuje testování autobusů s vodíkovým pohonem ve městech Edmonton a Strathcona, v návaznosti na sesterský projekt autobusů s elektropohonem. Je však zároveň nutno přiznat, že pro dostatečné rozšiřování vodíku jako běžného energetického prostředku v dopravě čekají Kanadu ještě další výzvy, mj. významné dobudování veřejných plnících stanic. Po celé zemi jich zatím není ani 10, na rozdíl od 15 tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily.

Snaha Alberty o regionální nastartování vodíkové ekonomiky v provincii, která se nebude spoléhat na zelený vodík z obnovitelných zdrojů energie, bude zajímavou zkušeností i pro Česko. Dílčí inovace, výsledky jejich implementace i celkový úspěch politického experimentu, mohou pro české odborníky nabídnout vodítka pro podporu české vodíkové ekonomiky, i příležitost ke spolupráci či dialogu. Albertský případ zároveň ukáže, zda se nabídka a poptávka po vodíku budou rozvíjet dostatečně rychle pro ekonomickou návratnost zaváděných technologií, a zda světová komunita bude mít zájem o modrý vodík namísto zeleného (což například již zpochybnila vláda Německa). Sázka na modrou bude především prověřena časem, nákladnost produkce zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů energie může v čase dostatečně klesnout, což by mohlo nahrávat „zelenějším“ provinciím Kanady. Relevantní kapitolou bude také možnost využití rozsáhlé jaderné energetiky Ontaria pro produkci vodíku. Sázka na albertskou modrou je však ambiciózním projektem, který si zaslouží naši pozornost.

Eva Libs Bartoňová, ekonomická diplomatka, GK Toronto