english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Eva Libs Bartoňová
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada jako země startupů: české firmy zazářily na Collision Conference

České startupy se v červnu 2022 opět fyzicky zúčastnily nejrychleji rostoucí technologické konference a veletrhu v Severní Americe, Collision Conference 2022, která se po covidové pauze konala opět v Torontu. 

Účast 35 tisíc návštěvníků předčila předchozí ročníky a zahrnula 1500 startupů a účast technologické komunity z více než 140 zemí. Toronto tak doslova zaplavily světové inovační špičky a město žilo týden hlavním i doprovodným programem konference. Jasnými trendy na Collision byly NFTs, metaverse a Web 3.0, nebo environmentální otázky, z pohledu Kanady také inovace původních obyvatel země. Na konferenci vystoupili inspirativní speakeři včetně zahájení s CEO Dapper Labs, Rohamem Gharegozlou, herečkou Lupitou Nyong’o či spisovatelkou Margaret Atwood. Česká republika se přitom zvládla prezentovat velmi úspěšně a i česká účast byla doposud největší v historii veletrhu.

 

Collision Vlček

 

Generální konzulát v Torontu společně s agenturou CzechInvest zajistil prezentaci vybraných firem na letošním ročníku Collision Conference a společnosti Aimful, Cerebrica, Fitify, Leadspicker, Mebster, Uptimai, WeBoard a Wimbtrackers byly podpořeny v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie financovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Silná česká prezentace na veletrhu byla zvýrazněna také vystoupením CEO Avast, Ondřeje Vlčka, na hlavním pódiu konference k tématu dopadů ruské invaze na Ukrajinu, či prezentace firmy Productboard v doprovodném programu. Collision se také zúčastnily české společnosti Visioncraft, VRgineers, Recombee, DENEVY, BeiT, Leeaf, CodeNOW.com, Principal Technologies a ThreatMark. Dohromady tedy zanechalo Česko na letošním ročníku Collision velmi výraznou stopu, na kterou zajisté naváže i v roce 2023.

V rámci účasti na veletrhu dostaly podpořené startupy k dispozici jednodenní stánek a mohly se zúčastnit jednání s mentory, investory, případně se přihlásit na pitch. Velkým přínosem byla také aplikace poskytnutá organizátory, která umožnila jednoduché propojení na kterékoli účastníky akce, domlouvání schůzek a celkové plánování účasti i doprovodného programu, což usnadnilo získávání leadů i kontaktů na investory a další klíčové partnery. Opět se potvrdilo, že pro úspěch českých firem byla klíčová příprava. I několik týdnů předem se vyplatí začít s vytipováváním cílových partnerů, jejich oslovováním a sjednáváním schůzek – toto hrálo i na Collision klíčovou roli v tom, jak velký úspěch si daná firma z Kanady odvezla.

Collision delegace

 

Kanada se stala startupovou velmocí

Je nutno podotknout, že Collision Conference představuje atraktivní příležitost ke zviditelnění pro české startupy, ale zároveň může pomoci při vstupu na kanadský trh. Kanada je v posledních letech celosvětově vnímána jako významná startupová a technologická země, relativně nedávno z ní vyrostl například gigant Shopify a také se umisťuje v Global Startup Index na 4. místě hned za USA, Velkou Británií a Izraelem. Toronto je přitom mezi top 25 městy z pohledu významu místního startupového ekosystému. Region Toronta je třetí nejvýznamnější technologický hub v Severní Americe a těží z lákání talentu, kdy „Tech“ zaměstnává 270 tisíc kvalifikovaných pracovníků doplněných o 380 tisíc nekvalifikovaných zaměstnanců technologických firem. Příležitosti zároveň budou v čase pravděpodobně narůstat, jelikož kanadská vláda aktivně usiluje o budování technologického leadershipu. Během Collision například oznámil ministr pro inovace Champagne další fázi vládní investice do Celokanadské strategie umělé inteligence (Pan-Canadian AI Strategy) ve výši bezmála půl miliardy dolarů.

Kanada slouží taky jako odrazový můstek do USA, což jednak prezentují političtí představitelé země pro úspěšné lákání zahraničních firem a investorů, ale provázanost ilustruje i fakt, že americký kapitál tvoří 60 % celkových venture investic v Kanadě, jak zaznělo na panelové diskusi od Kanata Ventures. Mimo venture kapitál je příkladem americké investice i vstup Bain Capital do česko-kanadské společnosti Ataccama s investicí v přepočtu za 3,6 miliard Kč, která byla shodou okolností ohlášena také během Collision. Další výhodou Kanady je, že z ní společnosti mohou snadno rozvíjet své aktivity na severoamerickém kontinentu a vůči americkým klientům, a to díky dohodě CUSMA / USMCA s USA a Mexikem, ale i řadě dílčích výhod plynoucích z dohod s USA.

Zajímavou příležitost představují také samotní kanadští investoři a kapitál. Kanadský venture kapitálový trh v uplynulých letech rostl a v minulém roce získaly kanadské startupy tyto investice v celkové výši 14,7 miliard kanadských dolarů. Kanada je tak podle OECD z pohledu venture kapitálu na třetím místě na světě. Ani zemi velkého bílého severu se ale nevyhnulo aktuální ochlazení kapitálových trhů a lze očekávat zpřísňování výběru firem i dohledu nad jejich výsledky. Na druhou stranu splaskávání technologické bubliny lze vnímat jako určitou korekci po celkovém přehřátí technologického kapitálového trhu a perspektivní společnosti tak mohou uspět nadále v získávání kanadských investic.

 

Aktivní lákání startupů do Kanady a příznivý ekosystém

Kanada se v rámci své aktivní imigrační politiky výrazně soustředí na lákání talentu do země, konec konců Toronto čítá přes 50 procent obyvatel narozených mimo Kanadu. Tato národní strategie se promítá i do příznivých podmínek pro startupy. Inovativní společnosti mohou žádat o tzv. startupová víza, která případně zajistí až 5 zakladatelům firmy pobyt v Kanadě pro otevření společnosti v zemi. Kromě splnění všeobecných kritérií je třeba také doložit dostatečné prostředky a mít podpůrný dopis od kanadského investora či inkubátoru. Detaily včetně postupu a kritérií jsou k dispozici zde.

V případě založení kanadské entity a v některých případech i v rámci soft-landingu se startupovým vízem mohou také startupy těžit z rozsáhlé podpory akcelerátorů a inkubátorů. Krom nejznámějších institucí jako je MaRS Discovery District, inkubátoru DMZ, nebo Creative Destruction Lab, se do popředí dostávají i nové instituce. Například v okolí Toronta v rámci tzv. GTA (Greater Toronto Area) se aktivně zaměřují na podporu startupů a inkubaci města Brampton či Markham, která měli možnost účastníci Collision osobně navštívit. Brampton, který je silný v oblastech jako logistika, smart cities a advanced manufacturing, nabízí inkubaci a soft landing i pro zahraniční společnosti v rámci inkubátoru BHive, podporu ale poskytují i Altitude Accelerator se zaměřením na čisté technologie, či Rogers Cybersecurity Catalyst inkubující firmy v oblasti kyberbezpečnosti. Markham zase nabízí Venture Lab, či inkubátor YSpace při prestižní York University. Mimo GTA mají světový věhlas technologické huby jako ontarijské Waterloo, které historicky vybudovalo silnou inovační komunitu mimo jiné díky prostředkům od zakladatele Blackberry Mikeovi Lazaridisovi. Velké množství inovační aktivity se soustředí kolem místní univerzity, na kterou je například navázaný inkubátor Velocity otevřený i pro zahraniční firmy. I mimo Ontario ale naleznou české startupy perspektivní partnery a relevantní instituce, zejména v Quebecu, Albertě a Britské Kolumbii.

Collision Brampton

 

Pro další seznámení s kanadskou technologickou a startupovou scénou je možné sledovat například kanadský web Betakit (obdoba českého CzechCrunch), napojení na komunitu pomůže zajistit také Communitech, nebo je možné informace získat i z facebookové skupiny StartupNorth.

Celkově lze konstatovat, že Kanada nadále zůstává zemí s rostoucím a silným technologickým sektorem a bude pro české startupy a technologické firmy i v příštích letech atraktivní. Rozsáhlá síť institucí zaměřených na vstup startupů na kanadský trh bude nadále lákat zahraniční subjekty a nabízí zajímavé možnosti podpory. Ačkoli je nutné sledovat aktuální ochlazování technologického trhu, rostoucí důraz investorů na profitabilitu firem a také nástup propouštění v kanadském „Tech“ (jak informoval deník Globe and Mail), Collision Conference bude pravděpodobně nadále růst a zůstane jedním z významných vstupních bodů na technologický trh Severní Ameriky.

Eva Libs Bartoňová, ekonomická diplomatka, GK Toronto