english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabízíme možnost stáže - Generální konzulát České republiky v Torontu vypisuje výběrové řízení na pozici stážisty/stážistky od září roku 2022

Generální konzulát vyhlašuje výběrové řízení na pozici stážisty/stážistky s realizací fyzicky v Torontu od září 2022.

Náplň stáže:

  1. asistence a podpora obchodně-ekonomickému úseku Generálního konzulátu
  2. asistence a podpora dalším úsekům Generálního konzulátu

Stážista/stážistka se zapojí do aktivit generálního konzulátu ve všech jejich aspektech – příprava podkladů, analýzy, rešerše, kontakty s českými i kanadskými subjekty, účast na jednáních a akcích Generálního konzulátu. Stáž skýtá také jedinečnou příležitost zapojit se do akcí a jednání souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě EU.

Termín stáže: rok 2022, od začátku září

Délka trvání stáže: 3–5 měsíců

Místo stáže: Generální konzulát České republiky v Torontu

Požadavky na stážisty:

  1. občan ČR
  2. student denní formy studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu (navazujícím na magisterský) na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí; případně absolvent bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení
  3. výborná znalost anglického a českého jazyka
  4. zájem o mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod
  5. zaměření na ekonomii, právo či mezinárodní vztahy výhodou

Přihláška: Zájemce o stáž zašle všechny níže uvedené dokumenty (postačí podepsané scany) elektronicky na adresu commerce_toronto@mzv.cz.

1. Žádost o studijní stáž na ZÚ (viz Příloha)
2. Kopie občanského průkazu / pasu s připojeným souhlasem s pořízením kopie
3. Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)
4. Potvrzení o studiu nebo o jeho absolvování
5. Motivační dopis
6. Strukturovaný životopis
Pozn.: Prohlášení o svéprávnosti není nutno pro tuto stáž dodávat.

Termín přihlášky: Zájemci mohou zasílat přihlášky průběžně, nejpozději do 30. 6. 2022.

Upozornění:

Na stáž není právní nárok. Pro její umožnění jsou rozhodující zájem, potřeby a možnosti GK Toronto. Stáží se nezakládá ani pracovněprávní ani služební vztah, rovněž nezakládá nárok stážisty na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Stážista je povinen předložit fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném ve státě, kde uskuteční stáž. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti se stáží si hradí stážista.

 

Pro další informace je možné kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Generálního konzulátu České republiky v Torontu.

Žádost o studijní stáž (DOC, 95 KB)