english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Eventtia / Eva Libs Bartoňová
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úspěšná online B2B jednání mezi českými, americkými a kanadskými společnostmi v oblasti turistiky ukázala naděje na oživení cestování z Kanady

Již druhé vydání online seminářů s nákupčími v oblasti cestovního ruchu proběhlo ve dnech 22. – 23. února 2022 a potvrdilo, že i po dalším roce pandemických omezení neutuchá zájem o cestování do České republiky. Poskytovatelé služeb z Česka dostali možnost navázat spolupráci s americkými a kanadskými protějšky na akci pořádané zastoupením CzechTourism pro USA a Kanadu ve spolupráci s Generálními konzuláty České republiky v New Yorku a v Torontu. Semináře byly realizovány v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Série B2B jednání nazvané Czech Republic Marketplace proběhly na online platformě Eventtia, na které si účastníci zvolili partnery pro své schůzky na základě profilů a nabídky. O akci byl velký zájem a účastníci ji bezprostředně hodnotili velmi pozitivně. Na české straně se akce zúčastnilo zhruba 30 společností ze všech segmentů cestovního ruchu, na druhé straně Atlantiku byl zájem ještě vyšší – kolem 80 partnerů z USA a 70 z Kanady. V rámci dvoudenního workshopu se uskutečnilo téměř 200 schůzek na kanadské a přes 260 na americké straně. Letošní akce se inspirovala velmi úspěšným seminářem stejného formátu, který proběhl online už v prosinci 2020. 

Turismus, zejména jeho mezinárodní podobu, zasáhla v uplynulých dvou letech významně pandemie COVID-19 a USA i Kanada dlouho velmi přísně omezovaly cestování pro jiné než zcela nezbytné účely. Nyní lze však již očekávat další uvolňování cest oběma směry přes Atlantik a nárůst množství cestovatelů podnikajících i okružní cesty po Evropě, i díky uvolňování opatření v Česku. Pro české poskytovatele turistických služeb je zároveň například pozitivní zprávou, že Kanada na konci února rozvolní některé restrikce pohybu přes hranice a bude revidovat federální doporučení, jenž doposud nabádalo Kanaďany odložit všechny cesty do zahraničí, které nejsou nutné. Letošní turistická sezóna by tak mohla doznat značného oživení, ačkoli z Kanady v letošním roce zatím nejsou obnoveny přímé lety do Česka. Průzkum Destination Canada z února 2022 ukazuje, že se důvěra v cestování opět posiluje, zatím zejména pro cesty do USA, do vzdálenějších destinací považuje cestování za bezpečné asi třetina Kanaďanů. S příchodem jarních a letních měsíců a dalším uvolňování opatření by však tato důvěra měla dále narůstat. Kapacita na cestování je přitom značná, v roce 2019 podnikli Kanaďané 12,3 milionů cest do zahraničí mimo USA a turistika Kanady průběžně narůstala (kromě mírného poklesu v roce 2018, dle StatCanada).

Účastníci akce se proto také soustředili na možnosti a příležitosti spojené s očekávaným návratem k alespoň relativně normální situaci v tomto roce. Seminář potvrdil, že Česká republika si aktivně udržuje svou pozici a prezentaci jako atraktivní turistické destinace pro severoamerické návštěvníky. Akce také umožnila sledovat trendy v oboru a nabídla příležitost diskutovat, jak se proměnilo poskytování turistických služeb kvůli pandemii COVID-19. Především se ukázalo, že role cestovních agentů je v nepředvídatelném období, jakým je pandemie, ještě významnější a pro poskytovatele turistických služeb v Česku tak tito agenti budou dále představovat důležité partnery. Řada turistů využívá služeb na míru a očekává také asistenci v případě komplikací, což činí z agentur významné hráče. Toto koresponduje například i se závěry studie Destination Canada, že pandemie paradoxně urychlila některé trendy v sektoru i uvnitř Kanady. Mezi kanadskými cestovateli a poskytovateli služeb nastupuje rychleji trend digitalizace a zlepšování turistických služeb díky doplňkovým nástrojům ale i nárůstu luxusních cest zámožných klientů, stejně jako významně roste ekologicky i společensky zodpovědného cestování. Nárůst na míru realizovaných turistických služeb a jejich „streamlining“ doplňuje fakt, že řada účastníků únorových seminářů Czech Republic Marketplace se také profilovala ve specializovaných službách, jako je například golfová turistika, romantické cesty či cestování pro LGBTQI+ komunitu. 

Na webináři získali účastníci také informace o podmínkách vstupu do ČR a zajímavostech z cestování po ČR

Na webináři získali účastníci také informace o podmínkách vstupu do ČR a zajímavostech z cestování po ČR

Již nyní lze konstatovat, že projekt na podporu ekonomické diplomacie PROPED, hrazený z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, pomohl během pandemie posílení B2B spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Formát akce ukázal, že i době, kdy se cestovní ruch přes Atlantický oceán teprve pomalu zotavuje, je možné efektivně a účinně hledat nové partnery, navazovat nové vazby a připravovat se na plnohodnotné obnovení kontaktů. To potvrzují i některé předběžné objednávky, které byly v rámci schůzek domluveny.

Eva Libs Bartoňová, Generální konzulát ČR v Torontu