english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ČTK
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR (probíhají pouze v České republice)

Z důvodu vzdání se mandátu senátorky Zuzany Baudyšové vyhlásil prezident republiky doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 (Praha 9) ve dnech 5.-6. 4. 2019. Druhé kolo voleb v případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, by proběhlo 12.-13. 4. 2019.

Hlasování v těchto doplňovacích volbách proběhne pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 24 se sídlem v Praze 9. Hlasování v zahraničí při volbách do Senátu Parlamentu ČR volební zákon nepřipouští. Generální konzulát ČR v Torontu v souvislosti s těmito doplňovacími volbami nicméně plní úkoly stanovené volebním zákonem, především informuje voliče o konání voleb do Senátu a o podmínkách výkonu jejich volebního práva.

Pokud o to nepožádali již dříve v souvislosti s některými z předchozích voleb, mohou voliči, žijící ve zvláštním volebním okrsku generálního konzulátu ČR v Torontu, požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného generálním konzulátem ČR v Torontu. Písemná žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být konzulátu doručena nebo předána do 24. 2. 2019 do 16.00 h.

Voliči, zapsaní v tomto seznamu, mohou generální konzulát ČR v Torontu pro uvedené doplňovací volby požádat o vydání voličského průkazu:

  • podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 29. 3. 2019 do 16.00 h, anebo
  • osobně, nejpozději do 3. 4. 2019 do 16.00 h.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb, a to do 10. 4. 2019 do 16.00 h.

Na voličský průkaz mohou voliči hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu č. 24 v Praze 9, kde jsou doplňovací volby vyhlášeny.

Generální konzulát počínaje 21. 3. 2019 voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voliči s trvalým pobytem ve volebním obvodu č. 24 v Praze 9, kde jsou volby vyhlášeny, a aktuálně zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném generálním konzulátem ČR v Torontu, mohou rovněž do 6. 3. 2019 požádat o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu. Na základě konzulátem vydaného potvrzení o vyškrtnutí okrsková volební komise voliče dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní jim hlasovat ve volebních místnostech volebního obvodu č. 24 se sídlem v Praze 9.

Podrobnější informace pro veřejnost o volbách do Senátu, jakož i Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.