english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Honorární konzulát České republiky ve Winnipegu slavnostně otevřen

Dne 8. května 2019 zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek činnost Honorárního konzulátu ve Winnipegu

Dne 8. května 2019 zahájil náměstek pro řízení sekce právní a konzulární MZV ČR pan Martin Smolek za přítomnosti velvyslance  ČR v Kanadě Pavla Hrnčíře činnost honorárního konzulátu České republiky ve Winnipegu, provincie Manitoba. Vedoucím úřadu je honorární konzul pan Vladimír Hlas. HK Winnipeg spadá do jurisdikce Generálního konzulátu České republiky v Torontu, jehož vedoucí, generální konzul Ivan Počuch novému honorárnímu konzulovi ke jmenování pogratuloval. Honorární konzulát se nachází na adrese: 5 Terracon Place, Winnipeg, R2J 4B3. Úřední hodiny budou každé druhé úterý od 3 pm do 6 pm počínaje 21. květnem 2019. Do zprovoznění e-mailové adresy winnipeg@honorary.mzv.cz  je možno dočasně schůzky domluvit prostřednictvím e-mailové adresy  mishagogela@gmail.com nebo Vladimir@ehansch.com nebo na 204-505-0844; pro případy nouze je rezervováno číslo 204-981-7314. Honorární konzulát se bude ve spolupráci s Generálním konzulátem v Torontu zabývat následujícími agendami:

  • ověřování podpisů osob (např. plné moci či potvrzení o žití)
  • ověřování správnosti opisů či kopií listin pro použití při jednání v ČR
  • ověřování správnosti dodaného překladu
  • předávání formulářů žádostí o česká víza
  • ověřování podpisů na žádosti o výpis z rejstříku trestů k podání na GK Toronto
  • předávání formulářů pro vystavení českých matričních dokladů a zjišťování českého státního občanství k podání na GK Toronto