english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o státním občanství ČR – děti a vnuci bývalých českých/československých občanů mohou nově získat občanství České republiky

Dne  6. 9. 2019, nabyl  účinnosti zákon č. 207/2019 Sb., který novelizuje ustanovení § 31 zákona o státním občanství České republiky. Novela dovoluje další kategorii osob s českými kořeny nabývat státní občanství ČR prohlášením; nově může prohlášením nabýt státní občanství fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1 novelizovaného zákona, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

Upozorňujeme, že za bývalého občana dle § 31 odst. 1 – viz níže - nelze považovat fyzickou osobu, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením dle § 33 zákona o státním občanství České republiky.

 

Jak postupovat:

Prohlášení se činí osobně na zastupitelském úřadu.

U dětí se vyžaduje písemný souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s úředně ověřeným podpisem.

U dětí starších 15 let se vyžaduje jejich písemný souhlas s nabytím státního občanství České republiky s úředně ověřeným podpisem

Učinění prohlášení dle odst. 3 a odst. 5 podléhá konzulárnímu poplatku podle položky 159 b) sazebníku správních poplatků

Učinění prohlášení není časově omezeno.

Doklady vydané orgány cizího státu (např. Kanada) se předkládají s potřebnými ověřeními (v příp. Kanady superlegalizace) a úředními překlady do českého jazyka

 

Cizinec – prohlašovatel připojí následující dokumenty:

 a) rodný list,

 b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

 c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

 d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

 e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.

f) platný doklad totožnosti

g) vyplněný formulář Prohlášení o nabytí státního občanství dle § 31 odst. 3

 

 

Cizinec -děti mladší 18 let

Za dítě mladší 18 let mohou rodiče učinit samostatné prohlášení podle odstavce 3. K prohlášení se kromě dokladů uvedených v předchozím výčtu připojí

 a) rodný list dítěte,

 b) souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

c) souhlas dítěte staršího 15 let s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem

d) vyplněný formulář Prohlášení o nabytí státního občanství dle § 31 odst. 5

 

přílohy

Prohlášení § 31, odst 3 22 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 4.11.2019

Prohlášení § 31, odst 5 24 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 4.11.2019