english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obnovená možnost žádat o určité typy víz na GK Toronto v době omezené činnosti konzulátu v důsledku situace COVID-19

Usnesení vlády České republiky č. 511 z 4. května 2020 znovu umožňuje cizincům od 11. května 2020 žádat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí o určité typy víz. Toto uvolnění se netýká žádostí o schengenská krátkodobá víza s účelem turistiky nebo návštěvy přátel (pobyt do 90 dnů) ani většiny žádostí  o dlouhodobá víza. Žadatelé o dlouhodobé vízum s účelem studia se před podáním žádosti musí písemně obrátit na Generální konzulát na adresu toronto@embassy.mzv.cz s údaji o studiu, ke kterému byli  v ČR přijati, a s žádostí o instrukce, jak v době omezené vízové činnosti žádost podat.

 

Krátkodobá víza do 90 dnů

Podle uvedeného usnesení vlády mohou cizinci o krátkodobá víza žádat pouze z těchto důvodů:

  1. Jedná se o rodinného příslušníka občana EU
  2. Diplomaté a pracovníci mezinárodních organizací
  3. Účelem cesty je zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a v potravinářské výrobě
  4. Jedná se o pracovníka mezinárodní dopravy nebo kritické infrastruktury
  5. Vstup cizince je v zájmu ČR
  6. V mimořádných situacích – míru naléhavosti posuzuje MZV ČR v Praze

Žadatelé se nejdříve obrátí s žádostí o schůzku emailem na toronto.appointment@gmail.com. Vysvětlí písemně, podle které výše uvedené kategorie zamýšlí o vízum žádat, kdy by se měla cesta uskutečnit, jaký cestovní doklad vlastní, zda v posledních 3 letech žádal o Schengenské vízum, ve které zemi žádal a za jakým účelem. V další komunikaci mu bude sděleno datum a hodina schůzky a další organizační opatření vzhledem k stále probíhajícímu nouzovému stavu.

 

Dlouhodobá víza nad 90 dnů

O dlouhodobá víza mohou cizinci žádat pouze z důvodů určitých typů studia, sloučení rodiny, dále vysoce kvalifikovaní pracovníci, pokud se jedná o pracovníky ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, v potravinářském průmyslu, žadatelé zařazení do programu pro Klíčový a vědecký personál.

Tito žadatelé budou své žádosti předkládat korespondenčně po předcházející komunikaci s Generálním konzulátem. Své žádosti budou odesílat poštou až po emailové a telefonické konzultaci s GK Toronto ve věci všech zákonem daných podpůrných dokumentů. V opačném případě bude nekompletní žádost vrácena žadateli obratem zpět. Žadatel bude komunikovat s GK přes emailovou adresu toronto@embassy.mzv.cz do předmětu mailu uvede "National Visa + her/his name".

 

Podle rozhodnutí vlády trvá v ČR nouzový stav do 17. května 2020. Cizinci však mohou  vstupovat na území státu pouze ve výjimečných případech. Výčet těchto výjimek naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR a rovněž v příloze.

 

přílohy

COVID Ministry of Interior Information 27.5.2020 II 132 KB PDF (Acrobat dokument) 2.6.2020

COVID Ministry of Interior Information 27.5.2020 II 110 KB PDF (Acrobat dokument) 2.6.2020