česky  français 

rozšířené vyhledávání

Aktuální informace o cestování do Tuniska

Současná situace v Tunisku - cestování a dovolené více ►

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

thumb

Již od roku 1869 probíhá na území České republiky každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 se uskuteční od vzniku samostatné České republiky již potřetí. více ►

Cesty do ČR a z ČR pouze v nezbytně nutných případech

Vycestování z České republiky a návrat na území ČR více ►

Adaptačně-integrační kurz na území České republiky - informace pro cizince

Povinnost cizinců s pobytovým statusem v ČR více ►

Žádost o Schengenské vízum (krátkodobé) do 90 dnů – pro rodinného příslušníka občana EU

Rodinný příslušník občana EU, tj. např. tuniský manžel české občanky, může na ZÚ požádat o Schengenské vízum k pobytu do 90 dnů. více ►

Filtr terciálního čištění odpadní vody české firmy IN- EKO TEAM v zemědělském rozvojovém sdružení GDA Sidi Amor v Tunisku

thumb

Zastupitelský úřad v Tunisu implementoval v roce 2020 z programu rozvojové spolupráce ”Česká republika pomáhá” u zemědělského rozvojového sdružení GDA Sidi Amor v Tunisku, malý lokální projekt, zaměřený na technologický transfer… více ►

Pozvánka na on-line debatu „Konzulární problematika pro Čechy žijící v zahraničí“

mzv_cerninsky_palac

Tentokrát s JUDr. Martinem Smolkem, náměstkem ministra zahraničních věcí pro otázky konzulární a právní. Debata navazuje na 1. on-line debatu Čechů v zahraničí s ministrem Tomášem Petříčkem v listopadu tohoto roku. více ►

Tunisko-česká asociace založená v roce 2014 bude pokračovat ve své činnosti

thumb

Informace o cestování pro nesezdané páry

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou při splnění předepsaných podmínek přicestovat do ČR na základě schengenského víza za účelem návštěvy rodiny a přátel. více ►

Příspěvek České republiky 10 milionů korun Světovému potravinovému programu OSN pro Libyi.

thumb

Na velvyslanectví České republiky v Tunisu byla podepsána za účasti představitelů obou stran dohoda o poskytnutí daru 10 milonů korun ve prospěch Světového potravinového programu Organizace spojených národů pro Libyi. více ►