česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Implementace výsledků Mezinárodní investiční konference TUNISIA 2020

Dne 29. a 30. listopadu 2016 se uskutečnila v hlavním městě Tuniska Mezinárodní investiční konference TUNISIA 2020, která mobilizovala celou zemi pro dovršení demokratické transformace země. Hlavním cílem konference bylo získat prostředky pro ekonomickou transformaci. Vlastní implementaci výsledků konference má napomoci právě schválený zákon o daňových výhodách číslo 25/2016, obsahující řadu pobídek, zákon bude v platnosti od 1. 4. 2017.

Mezinárodní investiční konference TUNISIA 2020 byla v Tunisku akcí roku 2016, účastnilo se jí 2500 účastníků ze 70 zemí, z nichž jich 50 během konference vystoupilo, za Českou republiku na konferenci vystoupil Náměstek Ministra průmyslu a obchodu, Dr. Tomáš Novotný. Mezinárodní investiční konference TUNISIA 2020 se zaměřila na implementaci Plánu strategického rozvoje Tuniska 2016–2020, jeho směřování a identifikaci souvisejících finančních potřeb. Konference představila vládní program reforem zaměřených na státní správu, velké národní podniky a na zlepšení a zatraktivnění Tuniska pro soukromé investory. Projekty vyhlášené konferencí jsou z 60 % projekty soukromého sektoru, 40 % státní správy nebo státních podniků. Tunisko hodlá mobilizovat finanční zdroje pro realizaci velkých infrastrukturních programů prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Privat Partnership), a to vedle poskytnutí asistence soukromým investorům při identifikaci oblastí zájmu v jednotlivých regionech země. Popis projektů v angličtině: www.tunisia2020.com/en/plan-2016-2020

Pro investování v Tunisku je důležitá znalost legislativního prostředí, zde proto přikládáme znění Investičního zákona v češtině.

Investiční zákon 2016 - neoficiální český překlad

Právě přijatý zákon 2016-25 upravuje daňové úlevy, které budou invetsorům přiznány. Jedná se o úlevy poskytované po dobu 5-10 let podle regionu a charakteru aktivit. Se snížením odvodové zátěže lze počítat v okrajových regionech, kde je podporován růst zaměstnanosti. Podpora zemědělské produkce, podpora exportu, ochrana životního prostředí jsou vyhlášenými preferenčními oblastmi, zvláštní podpoře se budou těšit programy s vysokou přidanou hodnotou (výroba součástek automobilů a letadel, léčiva). V každém případě je již schválen následující rozsah daňových úlev v prvních 4 letech: 1. rok – 100 %, 2. rok – 75 %, 3. a 4. rok – 25 %.

Poslední legislativní výnos, na který všichni netrpělivě čekají, je aplikační zákon, který stanoví rozsah vlastnictví. U stojírenství a služeb pro export je povolena zahraniční vlastnická struktura až 100%, v případě služeb určených pro místní trh platí zásada vlastnictví 51:49 ve prospěch tuniského subjektu. Nedořešené zůstává investování v ostatních oborech, kde legislativa navrhuje 66% vlastnictví ve prospěch tuniského subjektu, probíhají však jednání a o jejich výsledku se rozhodne v březnu 2017, kdy bude legislativní balíček pro investování v Tunisku již kompletní.

Ing. Pavel ČERNÝ, CSc., obchodní rada, Velvyslanectví ČR  Tunisu