česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Velvyslanectví ČR v Tunisu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

TUNISKO: Legislativní rámec pro zahraniční investiční příležitosti vytvořen

Schválení investičního zákona (71-2016) je svým významem prezentováno jako 2. událost stojící ihned za schválením Ústavy (26. 1. 2014). Investiční zákon a jeho prováděcí dekrety nabyly účinnosti dnem 1. 4. 2017 a týden poté proběhlo Fórum k novému investičnímu právnímu rámci v Tunisku, které zahájil předseda vlády Tuniské republiky Youssef Chahed. Fóra se účastnili kromě ministra pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci (Fahdel Abdelkefi) a ministryně financí (Lamia Zribi) další 3 ministři reprezentující odvětví: Průmysl a obchod, Zemědělství, vodohospodářství a rybolov a Ministerstvo práce a profesionální vzdělávání.

Cílem nové tuniské legislativy, zákona 71-2016 a jeho prováděcích předpisů, nahrazující Zákon o investičních pobídkách z roku 1993 je podpořit domácí i zahraniční investice a přispět k rozvoji tuniských podniků. Nový legislativní rámec obsahuje následující opatření věnovaná principu svobody investování:

  • odstranění autorizací nutných pro ekonomické aktivity zejména přístup na trh, 
  • zavedení časové lhůty k udělení souhlasu,
  • nezbytnost zdůvodnit odmítnutí a automatické udělení souhlasu vypršením lhůty stanovené pro vyřízení,
  • revize zadávací dokumentace a zjednodušení administrativních postupů ve prospěch investora.

Nadto nový právní rámec zajišťuje investorům odvolání se justici nebo arbitráž, pro zahraniční investory a zavádí posílení principu volného převodu zdrojů do zahraničí. Princip zaměstnávání cizích státních příslušníků je stanoven na 30 % pro první 3 roky od zahájení projektu.

Legislativní balíček rovněž zavádí systém investičních pobídek:

  • investiční pobídky jsou zaměřeny na regionální rozvoj, prioritní sektory a ekonomická odvětví, investice směřované do regionálního rozvoje s cílem stírat rozdíly mezi regiony, 
  • zemědělské pobídky a rybolov: pobídka od 15 % pro střední a velké projekty a 30 % pro malé projekty do 1 MDT a nadto technologické subvence ke zvýšení zemědělské produktivity 55 %, u vodohospodářství a rybolovu 60 %,    
  • pobídky pro ekonomický výnos zahrnují rozvoj nových technologií vedoucí ke zvýšení produktivity, ale i pobídky nemateriálního charakteru (vzdělání vedoucí k certifikaci schopností),
  • pobídka k rozvoji zaměstnanosti: úhrada povinných odvodů a výplata části platů poprvé zaměstnaným absolventům, na které se nevztahuje podpora na úrovni regionů,
  • pobídka trvalého rozvoje: 50 % schválené investice (strop 300 000 DT) projekty revitalizace vodních zdrojů, znečištění atmosféry) projekty na podporu čistých technologií s redukcí znečištění u zdroje.

Nový investiční zákon i jeho prováděcí dekret 388-2017 zavádí rovněž nový řídící rámec investičního procesu a specifikuje následující řídící autority: Vrchní investiční rada, Tuniská investiční autorita a Tuniský investiční fond.

Ministr pro rozvoj, investice a mezinárodní spolupráci shrnul jednání fóra tak, že Tunisko prostřednictvím nového investičního právního rámce a realizací strukturálních ekonomických reforem zavedením zákona vztahujícího se k Partnerství veřejného a soukromého sektoru (2015), zákona k investicím do obnovitelných zdrojů (2015) a zákona o investičních pobídkách (2017) hodlá změnit stávající „udýchaný“ ekonomický model a zavést dynamický model založený na efektivitě a produktivitě prostřednictvím investic do inovativních oblastí se zvýšenou přidanou hodnotou, které dovolí zvýšit konkurenceschopnost národní ekonomiky a redukovat nezaměstnanost a rozdíly mezi regiony. 

Další dobrou zprávou z Tuniska jsou výsledky jednání Mezinárodního měnového fondu s tuniskou vládou, na základě kterých dojde k uvolnění 308 M USD, první poloviny čtyřletého programu MMF Extended Fund Facility na podporu reformního úsilí Tuniska.

Reformní úsilí v Tunisku pokračuje také novou iniciativou německého předsednictví v G20, Compact with Africa která Tunisku dává příležitost navázat na závěry investiční konference Tunisia 2020 (11/2016).

 

Ing. Pavel ČERNÝ, CSc., obchodní rada, Velvyslanectví ČR v Tunisu