česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU Tunis
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Filtr terciálního čištění odpadní vody české firmy IN- EKO TEAM v zemědělském rozvojovém sdružení GDA Sidi Amor v Tunisku

Zastupitelský úřad v Tunisu implementoval v roce 2020 z programu rozvojové spolupráce ”Česká republika pomáhá” u zemědělského rozvojového sdružení GDA Sidi Amor v Tunisku, malý lokální projekt, zaměřený na technologický transfer filtru české firmy IN-EKO, který je nyní zařazen do kaskády nádrží jako třetí stupeň čištění, zajišťující bezpečné přečištění odpadní vody tak, aby byla vhodná pro zemědělskou zálivku.   
 

Tunisko bylo v roce 2020 vystaveno enormnímu hydrickému stresu, který ovlivňoval zemědělskou výrobu po větší část roku. Právě zálivka představuje 80% celkové spotřeby měkké vody Tuniska. Národní strategie “VODA 2050” se zaměřuje na recyklaci odpadové vody jejím terciálním přečištěním, pro kterou  Tunisku chybí technologie. V roce 2019 zorganizoval zastupitelský úřad v Tunisu, ve spolupráci s národní tuniskou agenturou pro enviromentální technologie CITET, celostátní seminář “Zhodnocení odpadů”, v rámci kterého mj. česká firma IN-EKO TEAM představila tuniské odborné veřejnosti filtr pro terciální čištění odpadní vody, spojený s UV lampou garantující nezávadnost přečištěné vody pro zemědělskou zálivku. 

Retenční nádrž druhého stupně s přečištěnou vodou 40 m nad úrovní filtru

Retenční nádrž druhého stupně s přečištěnou vodou 40 m nad úrovní filtru

Předmětem implementace Malého lokálního projektu “WaTECH - Technologický transfer technologie pro udržitelné zemědělství a lesnictví, laboratoř GDA Sidi Amor” v Tunisku byl výběr a transfer filtru terciálního čištění odpadní vody ke GDA, který se zařadí do kaskády nádrží a zajistí poslední stupeň čištění odpadní vody, již bezpečně použitelné pro zemědělskou zálivku. GDA Sidi Amor je EKO vesnice, která hospodaří na ploše 200 ha a implementuje zde nové technologie čištění vody, které odzkouší a následně využívá k demonstraci jejich přidané hodnoty pro udržitelnou ekologickou zemědělskou výrobu. Implementace projektu byla v roce 2020 zvlášť složitá z důvodu epidemiologických opatření v souvislosti s COVID a souvisejících omezení.

Filtr IN-EKO terciálního čištění, do kterého natéká voda z retenční nádrže

Filtr IN-EKO terciálního čištění, do kterého natéká voda z retenční nádrže

Filtr je nyní na svém místě připravený k terciálnímu čištění, parametry vody na výstupu se však mohou analyzovat až na jaře 2021, až pomine období dešťů, které by ovlivnilo výsledky analýz vzorků. Cílem implementace Malého lokálního projektu WaTECH v GDA Sidi Amor v Tunisku bylo poskytnout místním zemědělcům bezpečný zdroj zálivkové vody a současně vytvořit referenci pro následnou akvizici technologie filtrů IN-EKO TEAM https://www.in-eko.cz pro další uživatele v Tunisku. Řešením Malého lokálního projektu WaTECH v Tunisku Česká republika zároveň podpořila iniciativu TEAM EUROPE na pomoc zemím evropského sousedství překonat důsledky krize COVID-19, "Voda pro všechny" je hlavní iniciativou TEAM EUROPE vyhlášenou Delegací Evropské unie v Tunisu.

Zpracoval: Ing. Pavel ČERNÝ, CSc. –  ekonomický diplomat Zastupitelského úřadu České republiky v Tunisu