česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Plány na ozdravění životního prostředí v Tunisku 2020-2025

Den životního prostředí, každoročně připomínaný 5.června, byl v Tunisku ve znamení zveřejnění střednědobých plánů. Tunisko se snaží čím dál tím více věnovat pozornost hospodaření s vodními zdroji a ekologické likvidaci komunálního a průmyslového odpadu. Právě v oblasti technologií vodohospodářského a odpadního průmyslu má Tunisko pro české firmy značný kooperační potenciál.  

Mezinárodní den životního prostředí vyhlášený OSN 5. června je každoročně příležitostí k rekapitulaci dosaženého stavu, příležitostí k šíření osvěty a mobilizaci politického vlivu i zdrojů k řešení nahromaděných problémů v oblasti životního prostředí. Tak tomu bylo i v Tunisku, které má od jara 2020 novou vládu a životní prostření je celospolečensky přijatelným tématem, na kterém lze nalézt shodu napříč celým politickým spektrem. Předseda vlády definoval směry zodpovědného a udržitelného rozvoje společnosti, kterými jsou: výkonná ekonomika posilující regionální rovnost, udržitelné hospodaření se zdroji při využití obnovitelných zdrojů, posílení adaptovatelnosti na probíhající klimatickou změnu, výkonná a udržitelná doprava, znalostní společnost a  zvýšení kvality života obyvatel a v neposlední řadě podpora řízení vedoucího k udržitelnému rozvoji.

Ministr pro životní prostředí definoval hlavní projekty pro střednědobé období 2020-2025 a systemizoval největší environmentální projekty v oblastech vodního hospodářstvíhospodaření s městským odpadem a nakládání s průmyslovým odpadem.  Hlavní prioritou je, vzhledem k zemědělskému zaměření země a hydrickému stresu, kterému čelí Tunisko po větší část roku, vodní hospodářství, zde jsou hlavními projekty osazení dvou čistíren odpadních vod na severu v Tunisu - Ariana a na jihu ve Sfax -Gabes technologiemi v celkové hodnotě 300 M EURO. Kanalizace dalších 50 měst vedoucí do městských čistíren, z nichž je 12 ve středně velkých městech (nad 10 000 obyvatel) a 38 náleží malým městům (pod 10 000 obyvatel) je hlavní oblastí pro uplatnění českých vodohospodářských technologií. Zbývá dalších 36 rezidenčních aglomerací a bude pokryta celá země. Tunisko věnuje pozornost zvýšení využitelnosti přečištěné vody, její využitelnost pro zemědělskou zálivku poroste ze současných 22% na 30% v roce 2025, prostředkem navýšení rozsahu bude terciální čištění ve 24 čistírnách odpadních vod a čištění průmyslové odpadní vody v 7 stanicích (Sfax, Utec, Makin, Garmbaliya, Bir al-Qasaa, Majaz al-Bab, Enfidha), počítá se s dodatečnou výstavbou chybějících 10 nových stanic. Další inovace jsou směřovány do ověření nových technologií rostlinných kalových filtrací s energetickým potenciálem (Nabeul, Sousse - Hamdoum, Gafsa, Mahdia, Beja, Shatrana 1, Kairouan, Nafidiya, Hergla), které by mohly oslovit český průmysl, těchto 7  stanic se předpokládá přestavět na napájení solární energií (Qurba, Kef, Masaken, Monastir, Farina, El-Fahs, Tatouine, Djerba).

Střediska hospodaření s  městským odpadem s kapacitou 400 000 tun ročně mají vzniknout v Bizerte, Sousse a Gabes, potřebnou investici 95 M EURO zajistí zdroje vyčleněné na  tunisko-německou spolupráci, dokončení střediska se plánuje v roce 2023, ke zvýšení jeho efektivnosti přispěje 5 třídících center v hodnotě 4 M EURO. Průmyslový odpad reprezentuje v současné době hlavně nemocniční odpad z guvernorátů Bizerte, Beja, Jandouby, Kef, Siliana, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa ,Tozeur, Qabli, Nebul a Zaghouan, na technologie jeho likvidace je vyčleněno 9 M EURO. Národní strategie nakládání s nebezpečným odpadem zahrnuje znovuotevření centra Grado a zahájení provozu center  v Gabes a Sfax, v přípravě je nové centrum v Bizerte. Operativní kredit 1 M EURO byl vyčleněn na a vyčištění náhodných skládek, které škodí zdraví a životnímu prostředí.

Potenciál je značný, velvyslanectví v Tunisu je připraveno poskytnout zájemcům z průmyslu specifikace tendrů vyhlášených na www.tuneps.tn  

Zpracoval. Ing.Pavel ČERNÝ,CSc.(commerce_tunis@mzv.cz)