česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU Tunis
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program B2B České rozvojové agentury s možností dotace pro podnikatele 50%

Cílem B2B programu je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích a podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství. Program rozlišuje přípravnou a realizační fázi.

V PŘÍPRAVNÉ fázi možno žádat u České rozvojové agentury o dotaci na „podnikatelský plán“ a „studii proveditelnosti“, v REALIZAČNÍ fázi firmy žádají o dotaci na podporu dlouhodobého podnikatelského partnerství (založení pobočky, joint-venture, dlouhodobé dodavatelské smlouvy....).

Podmínky účasti v programu:

 • Registrace a podnikatelská činnost 3 roky;

 • Minimální obrat trojnásobek požadované dotace;

 • Zveřejňování účetní uzávěrky v obchodním rejstříku;

 • Ani-insolvence, ani-daňové nedoplatky ani-inkasní příkaz Evropské komise;

 • Nebyla uložena pokuta za nelegální práci;

 • Dotace nepřesáhne výši malého rozsahu (200 000 EUR za tři roky).

 • V roce 2021 možné podat 1 žádost, regionální působnost možná.

 • Podpora studie proveditelnosti omezena na 500.000 Kč při 50 %. Cílem je návrh technického řešení rozvojového problému s návazným financováním.

 • Dotace podnikatelského plánu do 500.000 Kč, spolufinancování 50 %. Cílem je průzkum nového trhu a navázání partnerství pro podnikání.

 • Podpora realizační fáze se poskytuje na 1 – 2 roky do 2 Mil  Kč celkem, 40% v prvním roce a 30% ve druhém, osobní náklady do 20% v každém z roků.

 • Lhůta k předkládání žádostí pro rok 2021 končí 4. 12. 2020, 15:00 hod.

Leták programu B2B (PDF, 996 KB)