česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU Tunis
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Tuniský monopolní dodavatel elektrické energie STEG má zájem o transfer českých technologií

Velvyslanec České republiky v Tunisku jednal s novým generálním ředitelem STEG. Předmětem jednání byla spolupráce v oblasti transferu českých technologií v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie. Další diskuse se soustředila na dokončení tlakové plynové stanice v El Borma na jihu země, jejíž předání se opozdilo z důvodu krize COVID-19.
 

STEG, La Société tunisienne de l´électricité et du gaz, má již 4 měsíce nového generálního ředitele, Ing. Mohammeda Ammara, MBA., který jednal s velvyslancem české republiky v Tunisu, Mgr. Janem Vyčítalem o perspektivách česko-tuniské spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie a o dokončení investičního projektu kompresní stanice v El Borma.

Tunisko disponuje omezenými zdroji fosilních paliv, od roku 2001 je energetická balance země deficitní a tento deficit se dále prohlubuje. 92% elektrické energie je získáváno z fosilních paliv, převážně dovozem plynu z Alžírska a jen 3% zajišťují obnovitelné zdroje. STEG se zaměřuje na zajištění optimálního energetického mixu. Rezervy představují obnovitelné zdroje:  větrná, solární, hydro a bioenergie. Tunisko přijalo Solární plán 2030, jehož cílem je zajistit v roce 2020  12% energie z obnovitelných zdrojů a v roce 2030 až 30% celkové potřeby země.  Pro české technologie představuje největší příležitost průmyslové získávání bioenergie z tříděného bioodpadu, takový bioplyn je zdrojem termické a elektrické energie. Rozšíření využívání větrné energie je řešeno budováním větrných parků, pro které je vytipována plocha o rozloze 1600 km2 s potenciálem 8000 MW. První fotovoltaická elektrárna již vyrostla v Touzer. Fotovoltaická elektrárna Touzer 1 se rozprostírá na ploše 40 ha a společně s budovanou elektrárnou Touzer 2 s plánovaným dokončením v roce 2021 zajistí elektrickou energii pro 18000 domácností a guvernorát Touzer se stane prvním guvernorátem Tuniska využívajícím výhradně solární energii, to představuje  úsporu 8000 tun plynu a snížení emisní zátěže o  17000 tun CO2.   Další strategickou oblastí rozvoje STEG je budování Smart Grid, inteligentní rozvodná síť přispěje k redukci ztrát, zabezpečí integraci energie získané z obnovitelných zdrojů do rozvodné sítě a zajistí plynulost dodávek a vykrytí výpadků v odběrové špičce a současně nahradí zastaralý způsob fakturace.

Jednání se zástupci českých firem u STEG

Jednání se zástupci českých firem u STEG

Druhým tématem jednání, tentokrát již za přítomnosti ČKD Praha DIZ Tunis a ENERGO CHOCEŇ, bylo dokončení kompresní a chladící stanice zemního plynu El Borma, podle smlouvy z roku 2012 a zahájením prací o dva roky později, která zajišťuje stlačení a chlazení plynu a umožní jeho transfer na sever země ke zpracování a distribuci. Současná krize COVID-19 omezila mobilitu pracovních sil natolik, že oddálila předání projektu v El Borma o několik měsíců.

Zpracoval: Ing. Pavel ČERNÝ, CSc. ekonomický diplomat Velvyslanectví České republiky v Tunisku