česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZU Tunis
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání projektů pro podporu ekonomických aktivit v zahraničí Czech Business Support 2021

V rámci projektů Czech Business Support (PROPEA) poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou velvyslanectví v teritoriu služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na zahraniční trh připravují. Výzva k podávání návrhů českými subjekty právě probíhá. ZU Tunis právě přijímá návrhy na projekty řešené v roce 2021 na stanoveném formuláři do 25.10.2020.

Projekty Czech Business Support (PROPEA) sledují posun od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí, která s sebou nese i vyšší přidanou hodnotu pro vnější ekonomické vztahy ČR. Velvyslanectví České republiky v Tunisu zahajuje identifikaci vhodných projektových námětů programu Czech Business Support pro rok 2021. Cílem programu Czech Business Support je:

 • podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter,
 • snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy,
 • posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

Návrhy projektů podávají potenciální realizátoři Zastupitelskému úřadu v Tunisu na IDENTIFIKAČNÍM FORMULÁŘI PROJEKTU. Návrhy projektů PROPEA je možné předkládat nejpozději do 25. 10. 2020. Projekty schválené na základě této výzvy pro rok 2021 budou realizátoři ve spolupráci se zastupitelskými úřady implementovat v období od 1. ledna do 31. října 2021. Maximální možná finanční podpora v kalendářním roce je 500 tis. Kč. Pro rok 2021 byl stanoven podíl spolufinancování individuálních služeb ze strany českých firem, kterým jsou tyto služby v rámci projektu poskytovány, ve výši 30 % z ceny služby, kterou stanovuje realizátor v sazebníku služeb. Druhou oblastí oprávněných výdajů jsou výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu. Maximální limit finančních prostředků, které bude v roce 2021 možné vynaložit v rámci jednoho projektu na položku způsobilých výdajů „výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu“ je 50 tisíc Kč.

Specifikace individuálních služeb:

 • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo
 • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
 • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
 • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
 • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
 • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
 • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
 • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
 • využití technického zázemí

Formulář k vyplnění:


(DOC, 77 KB)

Kontakt na velvyslanectví: Ing. Pavel Černý, CSc.:  commerce_tunis@mzv.cz