česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Tunis
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zasedání Česko-tuniské smíšené komise

Ve dnech 16.-18. dubna 2019 proběhla na Ministerstvu obchodu Tuniska jednání, která vyvrcholila podepsáním pracovního protokolu, který je rekapitulací dosaženého stavu spolupráce a jejím dalším zaměřením do budoucna. Na jednání s tuniskými partnery přijela delegace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vedená náměstkem ministryně, Ing. Marianem Piechou, PhD.,LLM.
 

V předvečer plenárního zasedání Česko-tuniské smíšené komise pro hospodářskou spolupráci uspořádali vedoucí české části delegace, náměstek ministryně průmyslu a obchodu, Ing. Marian Piecha, PhD., LLM a velvyslanec České republiky v Tunisku, J. E. Mgr. Jan Vyčítal, Kulatý stůl se zástupci českých firem, podnikajících v Tunisku. Debaty se účastnili Bohemia Arts, BO Crystal, ČKD, Ennakl, Hutira, Juta, Linet, Ravak, Vítkovice – Envi, Zbrojovka a Zetor. Za tuniskou stranu pozvání přijali Prezident UTICA a prezident a výkonná ředitelka CONECT International.

Plenární zasedání

Plenární zasedání

Plenární jednání zrekapitulovalo dosažené výsledky hospodářské spolupráce mezi našimi zeměmi. V roce 2018 narostla hodnota obchodní výměny o 19% na hodnotu 392 milionů USD. Český export do Tuniska vzrostl o 9,6% a dosáhl rekordní hodnoty 162,3 milionů USD, české dovozy z Tuniska ve stejném období narostly o 27,1% na hodnotu 230,4 milionů USD. Do Tuniska tradičně vyvážíme elektrická zařízení jako přístroje ke spínání obvodů a kabely a izolátory (33,8%), zařízení k automatickému zpracování dat, polyetylen, díly pro zařízení k ohřevu a chlazení, plastová potrubí, textilní přízi,  tkaniny, hliníkové folie, elektrické kondenzátory, osobní automobily. Naopak z Tuniska dovážíme především dráty a kabely (54%), díly pro pístové motory (16%), elektrické přístroje pro spínání obvodů, oděvy a obuv, příslušenství telekomunikačních prostředků, filtry pro motory, ovoce a zeleninu (datle, rajčata, marmelády). V rámci návštěvy české delegace v Tunisku se uskutečnila pracovní přijetí se státními tajemníky na Ministerstvu obchodu, Ministerstvu průmyslu a malých a středních podniků a na Ministerstvu zahraničních věcí. O spolupráci s Českou republikou projevily zájem Průmyslové a obchodní komory v Tunisu a ve Sfaxu. Často diskutovanou oblastí byly investice a s nimi spojené investiční pobídky, které nabývají na významu postupnou implementací investiční legislativy, kterou je zákon 2016-781 z 30. září 2016 a jeho implementační dekrety (zákon 2017-388 o zřízení vrchní investiční rady, zákon 2017-389 o investičních pobídkách, zákon 2017-390 regulující přístup na trh formou nomenklatury aktivit a regulace přístupu na trh).

Jednání náměstka Mariana Piechy s protějškem, státním tajemníkem Habibem Al-Dabbabi

Jednání náměstka Mariana Piechy s protějškem, státním tajemníkem Habibem Al-Dabbabi

Tunisko je pro Českou republiku 5. nejvýznamnějším exportním trhem a 2. importním partnerem v Africe. Rekapitulace dosažených výsledků a zájem na jejich dalším prohloubení jsou obzvláště potěšitelné v roce 2019, kdy si připomínáme 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi.            

Obchodní rada velvyslanectví, Ing. Pavel Černý, CSc.