česky  français 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Důležité upozornění :

Pro dotazy adresované konzulárnímu oddělení a pro zasílání žádostí o schůzky za účelem podání žádosti o vízum byla zřízena speciální e-mailová schránka: consulate_tunis@mzv.cz. Na e-maily týkající se konzulárního a vízového oddělení zaslané na jinou e-mail adresu než na výše uvedenou nebude odpovídáno.

Konzulární a vízové oddělení je uzavřeno během českých i tuniských státních svátků.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a platnému sanitárnímu protokolu se všechny vízové i konzulární úkony provádějí pouze na základě schůzek  předem sjednaných prostřednictvím e-mailu consulate_tunis@mzv.cz. S ohledem na hygienicko-epidemiologická opatření žádáme o výhradní používání elektronické formy komunikace a doručování listovních zásilek poštou. Osobně doručené zásilky lze vložit do poštovní schránky u vchodu do konzulární sekce ZÚ v Rue de Sénégal. Přijetí zásilek se nepotvrzuje.

Schůzky se sjednávají výhradně pro účely vízových a konzulárních úkonů. Pro dotazy a konzultace využívejte výše uvedenou e-mailovou adresu. 

Děkujeme za pochopení.

 

Úřední hodiny pro příjem zásilek:  zásilky doručené osobně v době mezi 8:00 a 16:15 lze vložit do schránky umístěné u recepce na výše uvedené adrese.

Poznámka:

Místnost podatelny MZV není určena k přijímání dokumentů doručovaných osobně. Podatelna není povinna přijmout podání, které nesplňuje náležitosti poštovní zásilky dle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Adresa: 98, Rue de Palestine, Tunis Belvedere, 1002.

Tel.: 00216/71 780 456. Fax: 00216/71 79 32 28

E-mail: consulate_tunis@mzv.cz

 

Úřední hodiny:

Vízové záležitosti:                          Pondělí až čtvrtek 9.00 – 11.00 

Vydávání víz:                                    Pondělí až čtvrtek 14.00 - 14.30

Legalizace:                                         na objednání

Pro všechny ostatní úkony kontaktujte konzulární oddělení.

 

 

 

Částečné otevření vízové agendy

Od 23.8.2021 je Tunisko zařazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid-19. Vízová agenda se otevírá v omezeném rozsahu. více ►

Ministerstvo zahraničních věcí důrazně nedoporučuje cestování do Tuniska

Vycestování z České republiky a návrat na území ČR více ►

Uzavření vízové sekce

Nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR více ►

Adaptačně-integrační kurz na území České republiky - informace pro cizince

Povinnost cizinců s pobytovým statusem v ČR více ►

Informace o cestování pro nesezdané páry

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou při splnění předepsaných podmínek přicestovat do ČR na základě schengenského víza za účelem návštěvy rodiny a přátel. více ►

Částečné omezení vízových služeb

Konzulární a vízové oddělení české ambasády v Tunisu omezuje vízovou činnost více ►

Žádosti o víza - zaměstnanecké karty - naplnění kvóty

Žádosti o víza - zaměstnanecké karty

Krizové opatření vlády ČR a cestování do České republiky

thumb

Vláda České republiky vyhlásila dne 21.10.2020 usnesení č. 1078 o přijetí krizového opatření, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR více ►

Obnovení činnosti vízové a konzulární sekce

S účinností od 3.8.2020 je obnovena vízová činnost konzulárního a vízového oddělení ZÚ Tunis v plném rozsahu. více ►

UZAVŘENÍ KONZULÁRNÍ SEKCE

Konzulární sekce bude uzavřena od 14.3.2020 do odvolání. více ►

Žádosti o dlouhodobá víza za účelem zaměstnání - naplnění kvót pro rok 2019

Sdělujeme, že roční kvóta na příjem žádostí o zaměstnanecké karty byla pro rok 2019 již naplněna. Tento druh žádostí již nepřijímáme. Informace o přijímání žádostí na příští rok budou uveřejněny do konce roku. Stále je možné přijímat žádosti o… více ►

Žádosti o dlouhodobá víza za účelem zaměstnání - naplnění kvót pro rok 2019

Sdělujeme, že roční kvóta na příjem žádostí o zaměstnanecké karty byla pro rok 2019 již naplněna. Tento druh žádostí již nepřijímáme. Informace o přijímání žádostí na příští rok budou uveřejněny do konce roku. Stále je možné přijímat žádosti o… více ►

Správní poplatek za "odvolání"

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza / prohlášení víza za neplatné / zrušení víza se dle novely Zákona o pobytu cizinců zpoplatňuje částkou 60,- EUR, a to od 1.8.2019. Děkujeme za pochopení. více ►

Žádosti o dlouhodobá víza za účelem zaměstnání - stanovení ročních kvót

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Informace k novému zákonu o státním občanství ČR

Nová právní úprava na úseku státního občanství, tj. zákon č. 186/2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), nabyde účinnosti dne 1. ledna 2014. více ►