česky  français 

rozšířené vyhledávání

Informace k uzavření sňatku

Před Zastupitelským úřadem České republiky v Tunisu lze uzavřít sňatek jen v případě, že jsou oba snoubenci občané ČR.
 

Této možnosti mohou občané ČR využít ve výjimečných případech.

Možností uzavřít manželství na ZÚ mohou využít občané ČR např. vzhledem k jejich trvalému pobytu v zahraničí nebo během dlouhodobého pracovního působení v jiném státě, v případě vážného onemocnění apod. Žádost o provedení svatebního obřadu občané adresují vedoucímu zastupitelského úřadu.

Před uzavřením manželství na ZÚ je nutno předložit tyto doklady v prvopise či opise:

  • rodný list
  • doklad totožnosti (např. pas či OP)
  • vyplněný dotazník k uzavření manželství
  • potvrzení o místě trvalého či přechodného pobytu a rodinném stavu vydané příslušným obecním úřadem (např. OP)
  • pokud se nejedná o první manželství dotyčné osoby rozsudek o rozvodu či úmrtní list
  • potvrzení o právní způsobilosti ke sňatku (vydá matrika v místě bydliště)

 

Pro informace ohledně zákonných podmínek a dokumentů potřebných k uzavření sňatku před tuniskými úřady doporučujeme kontaktovat  tuniský úřad, před kterým bude sňatek uzavírán. 

Upozorňujeme, že dle platné legislativy ČR konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Tunisu nevydává ani neověřuje žádný dokument občanů ČR potřebný k uzavření sňatku v Tunisku.