česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o cestování pro nesezdané páry

Cizinci, kteří žijí v partnerském vztahu s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem v ČR, mohou při splnění předepsaných podmínek přicestovat do ČR  na základě schengenského víza za účelem návštěvy rodiny a přátel.
 

1. Podejte standardní cestou na místně příslušném zastupitelském úřadu nebo ve vízovém centru žádost o schengenské vízum za účelem návštěvy rodiny nebo přátel.

 2. Jako doklad o účelu cesty předložte doklad/y o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti

Předkládejte: rodný list dítěte, doklad o registrovaném partnerství, společný výpis z účtu, společná nájemní smlouva, doklad o společné adrese, letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, případně další doklady o trvalém partnerském vztahu

Nepředkládejte doklady vztahující se k současnosti nebo budoucnosti (nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.) – takovými doklady neprokazujete existenci trvalého vztahu a soužití a na jejich základě nelze potvrzení vystavit.

Dále nepředkládejte: společné fotografie, print screeny osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu, prohlášení osob Vám blízkým – při posuzování žádosti k nim není přihlíženo

Posuzování existence vztahu: Cílovou skupinou jsou páry v trvalém partnerském vztahu rozdělené koronavirovou pandemií. Vízum bude uděleno pouze těm partnerům, kteří prokáží existenci trvalého partnerského vztahu, který spočívá v soužití ve společné domácnosti, případně v dlouhodobém soužití založeném na vzájemných návštěvách nebo společných dovolených. Vízum bude rovněž uděleno partnerům, kteří s partnerem v ČR vychovávají dítě. Vízum nebude uděleno těm partnerům, kteří trvalý vztah nedoloží a existenci vztahu budou opírat např. o čerstvě vydané dokumenty a potvrzení nebo o vzájemnou korespondenci bez historie návštěv.

4. Postupujte podle pokynů zastupitelského úřadu.

 Užitečné odkazy:

Ministerstvo vnitra - koronavirus (vč. podmínek pro vstup na území ČR)

MZV pomohlo již více než stovce párů rozdělených pandemií

Češi se opět setkají se svými trvalými partnery ze třetích zemí