česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náhradní cestovní doklad (NCD)

(Archivní článek, platnost skončena 09.12.2015.)

ZÚ Tunis vydá občanovi ČR náhradní cestovní doklad v odůvodněných případech (např. při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí), a to k jednotlivé cestě do ČR s časovou platností omezenou účelem cesty.

ZÚ Tunis vydá občanovi ČR náhradní cestovní doklad v odůvodněných případech (např. při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí), a to k jednotlivé cestě do ČR a časovou platností omezenou účelem cesty.

V případě, že občan ČR přišel odcizením či ztrátou o svůj cestovní doklad, řídí se následujícím postupem:

  1. ztrátu či odcizení neprodleně nahlásí na nejbližší policejní stanici, která mu vystaví v jazyce francouzském protokol o ztrátě nebo odcizení (attestation de perte/attestation de vol)
  2. zároveň telefonicky kontaktuje ZÚ (klikněte, prosím, zde na kontaktní informace) a domluví si osobní schůzku. V případě, že nemá u sebe jiný platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, fotokopie odcizeného cestovního dokladu) a jeho totožnost nemůže být potvrzena jiným občanem ČR, který je držitelem platného cestovního dokladu ČR, vyplní občan jednoduchý dotazník k ověření totožnosti (viz příloha), který po telefonické domluvě nafaxuje na ZÚ Tunis - viz kontaktní informace.
  3. připraví si 2 identické fotografie pasového formátu
  4. po ověření totožnosti a telefonním kontaktu se ZÚ se osobně dostaví na ZÚ k převzetí NCD

Správní poplatek:

Za tento správní úkon je nutné uhradit správní poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních poplatků. Rádi bychom Vás upozornili na fakt, že dle platných předpisů akceptujeme pouze platby v tuniských dinárech (TND) dle aktuálního platného kurzu.

Vzhledem k tomu, že Slovenská republika nemá v Tunisku své zastoupení, vydává Velvyslanectví ČR v Tunisu náhradní cestovní doklad (ETD) rovněž občanům Slovenské republiky. Tento doklad slouží k jednorázové cestě zpět do vlasti. Podmínky pro jeho vydání jsou totožné, jako v případě občanů ČR.

přílohy

Formulář k ověření totožnosti NCD 22 KB DOC (Word dokument) 9.12.2009