česky  français 

rozšířené vyhledávání

Matriční a ověřovací agenda

Velvyslanectví České republiky v Tunisu přijímá žádosti českých občanů dlouhodobě žijících v Tunisku o vystavení následujících matričních dokladů a legalizačních úkonů během předem domluvené schůzky (consulate_tunis@mzv.cz) :

  • Osvědčení o státním občanství České republiky
  • Rodný list ( pro občany ČR narozené v Tunisku)
  • Oddací list (pro sňatky uzavřené v Tunisku
  • Ověření podpisu
  • Vidimace

 

Za každý jednotlivý úkon je nutné uhradit správní poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních poplatků. Rádi bychom Vás upozornili na fakt, že dle platných předpisů akceptujeme pouze platby v tuniských dinárech (TND) dle aktuálního platného kurzu nebo platby mezinárodní platební kartou.

Informace po telefonu jsou poskytovány každý pracovní den. U složitějších případů je vhodné domluvit si individuální schůzku, viz kontaktní informace

Rodný list (pro občany ČR narozené v cizině)

Žádost se podává osobně na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Tunisu (KO ZÚ), kde jsou k dispozici všechny potřebné formuláře více ►

Osvědčení o státním občanství ČR (pro občany ČR žijící v Tunisku)

Žádost je třeba podat osobně na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Tunisu (KO ZÚ) více ►

Oddací list (pro občany ČR dlouhodobě žijící v Tunisku, kteří zde uzavřeli sňatek)

Žádost je třeba podat osobně na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Tunisu (KO ZÚ), kde jsou k dispozici všechny potřebné formuláře) více ►