česky  français 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Tunisu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

TUNI202204070001- zamítnutí žádosti o udělení krátkodobého schengenského víza - vyvěšeno na úřední desce dne 12. 10. 2022 - staženo dne 27. 10. 2022

TUNI202205300005 - zamítnutí žádosti o udělení krátkodobého schengenského víza žadatele Shalgm Mohammed Ali Elsaghir - vyvěšeno na úřední desce dne 14. 11. 2022 - staženo dne 29. 11. 2022