česky  français 

rozšířené vyhledávání

úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Tunisu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se považuje za doručenou.

TUNI202204070001- zamítnutí žádosti o udělení krátkodobého schengenského víza - vyvěšeno na úřední desce dne 12. 10. 2022 - staženo dne 27. 10. 2022

TUNI202205300005 - zamítnutí žádosti o udělení krátkodobého schengenského víza žadatele Shalgm Mohammed Ali Elsaghir - vyvěšeno na úřední desce dne 14. 11. 2022 - staženo dne 29. 11. 2022

TUNI202204110002 - informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza žadateli Janat Abdulbaset Muftah Sadigh - vyvěšeno na úřední desce dne 3. 12. 2022 - staženo dne 18. 12. 2022

TUNI202204110003- informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza žadateli Ibtsam Musbah Ali Sadik - vyvěšeno na úřední desce dne 3. 12. 2022 - staženo dne 18. 12. 2022

TUNI201912030004- usnesení o zastavení řízení - Marouene Saad - vyvěšeno na úřední desce dne 10. 2. 2023 - staženo dne 27. 2. 2023

TUNI202210120002 - informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza - Smaali Mohamed Ayoub - vyvěšeno na úřední desce dne 1. 3. 2023 - staženo dne 16. 3. 2023

TUNI202208170001 - rozhodnutí č.j. 308140-2/2022-VO - Yahyaoui Anis - vyvěšeno na úřední desce dne 1. 3. 2023 -staženo dne 16. 3. 2023

TUNI202206090003 - výzva č.j. OAM-48815-16/ZM-2022 - Aimen Almasi - vyvěšeno na úřední desce dne 9. 3. 2023 - staženo dne 24. 3. 2023

TUNI202202030002 - výzva č.j. OAM-17515-15/ZM-2022 - Ammar Nemsi - vyvěšeno na úřední desce dne 9. 3. 2023 - staženo dne 24. 3. 2023

TUNI202302130003 - výzva č.j. 1154-1/2023-MZV/TUNI - Ayoub Hafra - vyvěšeno na úřední desce dne 13. 4. 2023- staženo dne 28. 4. 2023

TUNI202210270003 - rozhodnutí č.j. 300722/2023-MZV/VO - Ahmed Saoud - vyvěšeno na úřední desce dne 18. 4. 2023 - staženo dne 4. 5. 2023

TUNI202302130003 - usnesení č.j. 1154-2/2023-MZV/TUNI - Ayoub Hafra - vyvěšeno na úřední desce dne 16. 5. 2023 - staženo dne 31. 5. 2023

TUNI202301230004 - rozhodnutí č.j. 301774-1/2023-MZV/TUNI - Saediyah Awadh Abd Alraheem Alshamsi - vyvěšeno na úřední desce dne 7. 7. 2023 - staženo dne 24. 7. 2023

TUNI202301230003 - rozhodnutí č.j. 301773-1/2023-MZV/TUNI - Hussin J M Atia - vyvěšeno na úřední desce dne 7. 7. 2023 - staženo dne 24. 7. 2023

TUNI202206090003 - rozhodnutí č. j. OAM-48815-19/ZM-2022 - Aimen Almasi - vyvěšeno na úřední desce dne 2. 8. 2023 - staženo dne 18. 8. 2023

TUNI202202030002- rozhodnutí č.j. OAM-17515-18/ZM-2022 - Ammar Nemsi - vyvěšeno na úřední desce dne 2. 8. 2023 - staženo dne 18. 8. 2023

TUNI202304110002 - rozhodnutí č.j. OAM-03522-6/DV-2023 - Cherif Farjallah - vyvěšeno na úřední desce dne 6. 9. 2023 - staženo dne 22. 9. 2023

TUNI202305090002 - rozhodnutí č.j. OAM-3928-6/DV-2023 - Ahmed Kahla - vyvěšeno na úřední desce dne 6. 9. 2023 - staženo dne 22. 9. 2023

TUNI202307040005 - výzva k zaplacení správního poplatku č.j. 1510-1/2023-MZV/TUNI - Zahra Khammassi - vyvěšeno na úřední desce dne 13. 9. 2023 - staženo dne 29. 9. 2023

TUNI202201270003 - usnesení o zastavení řízení č.j. OAM-17506-19/ZM-2022 - Amor Khlaifi - vyvěšeno na úřední desce dne 25. 9. 2023 - staženo dne 10. 10. 2023

TUNI202307040005 - usnesení o zastavení řízení č.j. 1510-2/2023-MZV/TUNI - Zahra Khammassi - vyvěšeno na úředníc desce dne 17. 10. 2023 - staženo dne 1. 11. 2023

TUNI202307200005 - zamítnutí žádosti o udělení víza - Trabelsi Youssef - vyvěšeno na úřední desce dne 30. 10. 2023 - staženo dne 14. 11. 2023

TUNI202307030011 - zamítnutí žádosti o udělení víza - Sulayman Muwayyid Albahloul Saeid - vyvěšeno na úřední desce dne 3. 11. 2023 - staženo dne 20. 11. 2023

TUNI202302140002 (PDF, 3 MB)- rozhodnutí č.j. OAM-17475-29/ZM-2023 - Wassim Meftah - vyvěšeno na úřední desce dne 27. 11. 2023

TUNI202306120007 (PDF, 2 MB) - zamítnutí žádosti o udělení víza - Ilyes Ben Marzouk - vyvěšeno na úřední desce dne 27. 11. 2023