česky  français 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza a pobyty

Ekonomická migrace - programy a kvóty

Na podporu zaměstnávání zahraničních pracovníků realizuje ČR programy cílené ekonomické migrace. Gestorem všech programů cílené ekonomické migrace je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách lze nalézt bližší informace o… více ►

Adaptačně-integrační kurz na území České republiky - informace pro cizince

Povinnost cizinců s pobytovým statusem v ČR více ►

Žádosti o dlouhodobá víza za účelem zaměstnání - stanovení ročních kvót

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Žádost o dlouhodobé vízum nad 90 dnů – vízum typu D

Vízum k pobytu nad 90 dnů typu D opravňuje cizince k pobytu na území ČR po dobu ve vízu vyznačenou. Toto teritoriálně omezené vízum umožňuje cizinci průjezd jinými státy Schengenu při jeho cestě do ČR po dobu 5 dnů. více ►