česky  français 

rozšířené vyhledávání

Žádost o krátkodobé a dlouhodobé vízum do ČR

Jednotlivé druhy víz a požadované doklady nutné k přijetí žádosti jsou popsány v následujících článcích.

Žádost o Schengenské vízum (krátkodobé) do 90 dnů – pro rodinného příslušníka občana EU

Rodinný příslušník občana EU, tj. např. tuniský manžel české občanky, může na ZÚ požádat o Schengenské vízum k pobytu do 90 dnů. více ►

Žádosti o zaměstnaneckou kartu

Žádosti o zaměstnaneckou kartu - naplnění kvóty

Sdělujeme, že kvóta na přidělení schůzek pro podání žádosti za účelem zaměstnanecké karty je na březen a duben 2020 již vyčerpána. Datum přidělování schůzek na květen a červen 2020 bude upřesněno v průběhu měsíce dubna 2020. Děkujeme za… více ►

Žádosti o zaměstnaneckou kartu

Ambasáda České republiky přijímá od 17.2.2020 žádosti o schůzky za účelem podání víza o zaměstnaneckou kartu v počtu 5 na měsíc březen a duben 2020. Jakmile bude kvóta naplněna, žádosti se nepřijímají až do odvolání. více ►

Žádosti o zaměstnaneckou kartu - naplnění kvóty

Žádosti o zaměstnaneckou kartu

Ambasáda ČR přijímá od 16.12.2019 žádosti o zaměstnaneckou kartu více ►

Žádost o dlouhodobé vízum nad 90 dnů – vízum typu D

Vízum k pobytu nad 90 dnů typu D opravňuje cizince k pobytu na území ČR po dobu ve vízu vyznačenou. Toto teritoriálně omezené vízum umožňuje cizinci průjezd jinými státy Schengenu při jeho cestě do ČR po dobu 5 dnů. více ►

Seznam pojišťoven (žádost o dlouhodobé vízum nad 90 dnů/typ D)

Od 1. 1. 2010 je cizinec žádající o dlouhodobé vízum nad 90 dnů – vízum typu D povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, který vystavila pojišťovna, která je oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky.… více ►

Žádost o Schengenské vízum (krátkodobé) do 90 dnů

Občané Tuniska podléhají pro krátkodobé (do 90 dnů) i dlouhodobé (nad 90 dnů) pobyty v ČR/ schnegenském prostoru vízové povinnosti. Vízum k pobytu do 90 dnů opravňuje cizince k pobytu na území smluvních stran Schengenu po dobu ve vízu vyznačenou… více ►