česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o Schengenské vízum (krátkodobé) do 90 dnů

Občané Tuniska podléhají pro krátkodobé (do 90 dnů) i dlouhodobé (nad 90 dnů) pobyty v ČR/ schnegenském prostoru vízové povinnosti. Vízum k pobytu do 90 dnů opravňuje cizince k pobytu na území smluvních stran Schengenu po dobu ve vízu vyznačenou, maximálně však na dobu 3 měsíce. Žádost o udělení krátkodobého víza žadatel předkládá OSOBNĚ v úředních hodinách pro veřejnost, pondělí a středa od 9.00 hod. do 11.00 hod. na konzulárním oddělení ZÚ Tunis a to nejméně 2 týdny před předpokládaným výjezdem.

Žádost o Schengenské vízum (krátkodobé) do 90 dnů

Vízum k pobytu do 90 dnů opravňuje cizince k pobytu na území smluvních stran Schengenu po dobu ve vízu vyznačenou, maximálně však na dobu 3 měsíce.

Žádost o udělení víza žadatel předkládá OSOBNĚ v úředních hodinách pro veřejnost na konzulárním oddělení ZÚ Tunis (viz kontaktní informace), a to nejméně 2 týdny před předpokládaným výjezdem.

K žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů cizinec předkládá:

 1. vyplněný formulář s podpisem žadatele (formulář)
 2. cestovní doklad platný minimálně ještě 3 měsíce po návratu do Tuniska
 3. 1 fotografii pasového formátu
 4. rezervace zpáteční letenky do ČR
 5. doklad o zajištění finančních prostředků k pobytu na území Schengenu (výpis z banky za poslední 3 měsíce, mezinárodní platební karta apod.)
 6. originál pozvání od zvoucí osoby (občana ČR, případně občana mající dlouhodobý pobyt v ČR) nebo zvoucí společnosti na tiskopise ověřeném místně příslušným orgánem služby cizinecké policie, opatřeném kulatým razítkem se státním znakem ČR, podpisem a kolkovou známkou; nebo doklad o zajištění ubytování na celou dobu pobytu (rezervace hotelu, voucher)
 7. doklad o cestovním zdravotním pojištění po celou dobu pobytu. V pojistném smlouvě musí být uvedeno, že pojištění je platné na celé území Schengenu, s min. pojistným krytím 50 000 euro.

dále pak:

dospělé zaměstnané osoby:

 • potvrzení od zaměstnavatele, výplatní listiny za poslední tři měsíce,
 • potvrzení zaměstnavatele o hrazení zdravotního a sociálního pojištění (výpis C.N.S.S. nebo C.N.R.P.S),
 • potvrzení o čerpání dovolené

živnostníci:

 • povolení k založení živnosti,
 • potvrzení o odvodu daní, výpis z obchodního rejstříku

studenti:

 • potvrzení školy o studiu podepsané ředitelem školy/ústavu a studentská průkazka příslušného roku (př. 2016–2017) originál + kopie
 • osvědčení o registraci počátku roku vysoké školy nebo university (začátek září–v říjnu)
 • nedávný/čerstvý opis/výpis vykonaných zkoušek a účasti na přednáškách / do konce roku (index)
 • ti, kteří dokončili své kurzy/studium nejsou považováni za studenty.

Zastupitelský úřad si může v případě nutnosti vyžádat doplňující podklady.

Veškeré náležitosti předložené k žádosti o krátkodobé schengenské vízum musí prokazovat pobyt nepřesahující 90 dnů. Předložení dokladů, které jsou vydány na dobu delší než 90 dnů, je důvodem k zamítnutí žádosti. 

 

Vízový poplatek:

Vízový poplatek je nutné uhradit při podání žádosti. Pro aktuální informace o vízových poplatcích v EUR klikněte, prosím, na následující Sazebník vízových poplatků.

Připomínáme, že ZÚ Tunis přijímá poplatky pouze v TND dle aktuálního kurzu.