česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace na základě dotazů prostřednictvím Facebooku

Odpovědi na Vámi často kladené otázky ohledně vztahů s občany Tunisu

Mnoho vašich dotazů se týká předpisů a zákonů, které platí v Tunisku. Proto upozorňujeme, že zastupitelský úřad České republiky není kompetentní k podávání informací týkající se tuniské legislativy. Nicméně přesto se pokusíme i tyto dotazy v rámci našich možností zodpovědět, případně Vám sdělit, kde najdete potřebné informace nebo kam se můžete obrátit.

První instancí pro zodpovězení dotazů týkajících se zákonů a předpisů platících na území Tuniska je velvyslanectví Tuniské republiky v Praze.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/tunisko_velvyslanectvi_tuniske_republiky.html

 

SVATBA

K uzavření sňatku v Tunisku je nutné, aby snoubenci byli plnoletí, oba musí s manželstvím souhlasit a stanovit věno (peněžní dar), které obdrží manželka. Základní dokumenty k uzavření manželství před tuniskými úřady jsou:

 ·        rodný list obou snoubenců

·         předmanželský lékařský posudek

·         kopie dokladu totožnosti

·         souhlas s poručníka v případě, že je sňatek  uzavírán bez jeho přítomnosti v případě, že je jeden ze snoubenců nezletilý

·         úmrtí list, v případě, že je jeden ze snoubenců vdovec/ vdova

Další nutný dokument je Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, tzv. "capacité de mariage", s vyšším ověřením tj. apostilou, kterou Vám vyhotoví MZV v Praze. Naše ambasáda tento dokument již několik let nevydává.  

Výše uvedený seznam  dokumentů však nemusí být kompletní, proto doporučujeme kontaktovat velvyslanectví Tuniska v Praze nebo úřad, před kterým se bude obřad konat, za účelem zjištění přesných informací.

Všechny dokumenty musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do oficiálního úředního jazyka, což je v Tunisku arabština. Některé úřady akceptují i předklad do francouzštiny, jiné však trvají na předkladu do arabštiny. Doporučujeme předem si na příslušném úřadě ověřit, do kterého jazyka vyžaduje překlad.

Platnost tuniských dokumentů je  tři měsíce, platnost českých dokumentů je obvykle na příslušném dokumentu vyznačena, např. právní způsobilost k uzavření manželství platí 6 měsíců.

Po sňatku v Tunisku je potřeba sňatek legalizovat i v České republice. O zápis matriční události, která proběhla v cizině, je nutné požádat Zvláštní matriku v Brně.  Žádost ke stažení a veškeré podrobnosti najdete zde:

http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti

 

Svatba může proběhnout i v České republice. Vzhledem k rozsáhlosti všech potřebných informací doporučujeme navštívit stránky českého Ministerstva vnitra, kde najdete podrobné informace k tomuto tématu.

https://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-s-cizincem-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti-1

 

Pokud chcete zůstat v Tunisku, žít zde a pracovat, je to samozřejmě možné, ale na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Záleží na tom kde, a jak dlouho chcete pracovat.

Pokud jde získání pobytového statusu v Tunisku obecně,  je možné si o něj zažádat. Žadatel musí být cizinec, pobývat na tuniském území legálně a respektovat platné předpisy týkající se vstupu, pobytu a práce v Tunisku. Povolení k pobytu se vydává na základě žádosti a příslušných dokumentů, viz odkazy níže.

 

http://www.sicad.gov.tn/Fr/Prestation_Octroi-de-la--carte-de-sejour-pour-etrangers_57_3_D1024

http://www.investintunisia.tn/Fr/entrer-et-sejourner-en-tunisie_11_46#?

O pobytový status na základě partnerství s občanem Tuniska si můžete zažádat, jen pokud jste manželé. Tunisko neuznává žádný jiný druh partnerství („registrované partnerství“ nebo „druh a družka“). Jediným povoleným svazkem muže a ženy v Tunisku je manželství.

Vyskytla se otázka ohledně sňatku s policistou. Příslušníci tuniských ozbrojených a bezpečnostních sil musí před uzavřením sňatku požádat o předběžný souhlas tuniské Ministerstvo vnitra. Bližší informace najdete na níže uvedeném odkazu na příslušné ustanovení tuniského zákona. Nicméně je především na příslušném policistovi, aby si u svého nadřízeného orgánu zjistil podmínky uzavření sňatku s cizinkou.

https://legislation-securite.tn/fr/node/40866

 

ROZVOD

Rozvod musí proběhnout na území České republiky a k tomu, aby byl uznán i v Tunisku, musí proběhnout příslušná soudní procedura, které se ovšem nemusí fyzicky účastnit obě strany. Základním dokumentem při žádosti o uznání rozvodu v Tunisku je rozvodový rozsudek českého soudu s vyznačenou právní mocí.  Procedury rozvodového řízení nám bohužel nejsou známy, a proto je vždy nejlepším řešením obrátit se na tuniského advokáta, který tyto procedury zná.   

https://avocato.tn/en/

Co se týká uznávání rozvodového rozsudku tuniského soudu v České republice, je potřeba zaslat podání na Nejvyšší soud v Brně, který je kompetentní mj. k uznávání rozhodnutí o rozvodu manželství v cizině. Na webových stránkách v oddíle Rozhodovací činnosti – Uznávání cizích rozhodnutí jsou veškeré informace k potřebným dokumentům a ke stažení i formulář podání.

http://www.nsoud.cz/

Není nám známo, že by byl nějaký problém navštěvovat po rozvodu rodinu bývalého manžela v Tunisku.

Vymahatelnost výživného na děti nebo vrácení případných půjček se prakticky rovná nule. Tuniská justice pracuje zdlouhavě a někdy se příslušného rozhodnutí nedomůžete vůbec. Ptali jste se i na případy, jak postupovat, pokud po svatbě manželka zjistí, že se její manžel v Tunisku znovu oženil bez toho, aniž by manželku informoval o rozvodu, nebo nechal majetky zapsat společně, přestože v původní manželské smlouvě byly zapsány odděleně. V obou případech jde již o podvodné jednání ze strany manžela, proto doporučujeme obrátit se na orgány činné v trestním řízení. Bohužel – jak již bylo zmíněno – vzhledem k nepružnosti tuniské justice a k odlišným právním systémům obou zemí je nutno počítat s tím, že se záležitost potáhne léta.

Zaregistrovali jsme více dotazů na rozvod s občanem Tuniska s tím, že tazatelka již plánuje další sňatek, opětovně s tuniským občanem. V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že uzavírání účelových sňatků za účelem legalizace pobytu cizinců na území Schengenského prostoru může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 341 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník). Je úkolem mj. i našeho úřadu tyto případy sledovat.

Zápis otce do rodného listu řeší místně příslušná matrika v místě narození dítěte, souhlasným prohlášením obou rodičů, kteří musí být fyzicky přítomni. Seznam matrik najdete zde:

https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0054

 

CESTOVÁNÍ S DĚTMI

Rozvodový soud má právo vyznačit do pasu rodičů zákaz vycestování rodiče s dítětem bez souhlasu druhého rodiče. Toto právo se uplatňuje především v případě, pokud matka má dvojí občanství, zaměstnání v cizině nebo pokud by právo návštěv otce bylo spojeno s komplikacemi. Tím spíše se uplatňuje v případě, že matka je cizinka a po rozvodu zůstala s dítětem v zemi původu. V každém případě se při cestování důrazně doporučuje souhlas druhého rodiče za účelem zjednodušení procedury na letišti.

Pokud mají děti dvojí občanství, musí při cestování předložit jak tuniský, tak český pas. Pokud je jeden z rodičů Tunisan, nabývá dítě automaticky i tuniské občanství, tudíž se na něj vztahuje i tuniská legislativa.

 

NEMOVITOST

Cizinec může v Tunisku zakoupit nemovitost za dodržení příslušných zákonných opatření a záleží na účelu vlastnictví nemovitosti (podnikání, bydlení apod.). V každém případě je nutné povolení guvernéra příslušného guvernorátu a povolení Centrální tuniské banky. Specificitou nákupu nemovitosti v Tunisku je též to, že cizinec nemůže vlastnit pozemek, pokud se jedná o zemědělskou půdu a pozemek, který je pod příslušnou nemovitostí.

Doporučujeme opět najmout si tuniského advokáta a probrat s ním podrobnosti.

https://avocato.tn/en/

Zaznamenali jsme i dotaz na podmínky udělení českého občanství. Z důvodu obsáhlosti odpovědi uvádíme níže odkaz na stránky Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx

A nakonec, i když jsme na Facebookové stránce uvedli, že na vízové otázky nebudeme odpovídat, učiníme zde dvě výjimky. První se týká vízových poplatků. Podání žádosti o krátkodobé vízum je zpoplatněno jednotnou částkou 80 EUR, a to pro všechny státy Evropské unie. Rodinní příslušníci podávají žádost o vízum zdarma. Proto prosím zpozorněte, pokud Vás Váš „přítel“ nebo manžel stále žádá o další peníze proto, aby mohl vízum podat či si ho vyzvednout a podobně, neboť tyto žádosti nejsou z hlediska vízového procesu odůvodněné, resp. zastupitelský úřad další platby nevyžaduje.

A druhá výjimka - na dotaz, zda by tuniský manžel nemohl přijet třeba jen na krátkou dobu, než dostane vízum, je odpověď skutečně NE. Status rodinného příslušníka občana EU nezbavuje cizince, který do ČR potřebuje vízum, povinnosti o něj zažádat.

 

Děkujeme za zaslané dotazy a doufáme, že se nám alespoň částečně podařilo je zodpovědět.