монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jednání parlamentářů ASEP9 se zúčastnil český europoslanec Tomáš Zdechovský

Ve dnech 21.-22. dubna 2016 proběhla v Ulánbátaru první z letošních významných mezinárodních jednání platformy ASEM (tj. Asia – Europe Meeting), konference parlamentářů. V pořadí devátého shromáždění ASEP, které se koná jednou za dva roky, se účastnili poslanci národních parlamentů 32 z 53 členských zemí ASEMu a též delegace europoslanců.

Českou republiku tak na formálních zasedáních, ale i při neformálním vyjednávání a dvojstranných schůzkách reprezentoval europoslanec KDU-ČSL pan Tomáš Zdechovský, který má k asijskému regionu blízko jakožto aktivní člen několika parlamentních skupin EP a zemí Asie. I z toho důvodu pro něj byla návštěva vítanou příležitostí pro rozšíření zkušeností z asijského regionu, který je pro Evropu po zemích společenství NAFTA hned druhým největším obchodním partnerem a pan europoslanec odjížděl mj. s přesvědčením o reálné potřebě zřídit v Mongolsku, kde jen např. EU v současnosti realizuje programy rozvojové spolupráce v objemu 65 mil EUR, dlouho odkládanou rezidentní Delegaci EU.

Evropa a Asie (v případě ASEM se navíc přidružuje také oblast Tichého oceánu a Austrálie) představují celou třetinu světové populace – a tudíž také oblast s obrovskými nároky na současnou i budoucí spotřebu přírodních zdrojů a energií. Z tohoto pohledu jde o region mnohých výzev, kulturních rozdílů, soutěžení a sporů. Ale je právě úlohou platformy ASEM, aby se vzájemným setkáváním, sbližováním a porozuměním stala tato oblast zároveň zdrojem komplementárních a snad i koordinovaných inovací, nových technologií a přístupů, které by pomohly narůstající rizika řešit, konfliktům předcházet a celý svět pozitivně a konstruktivně obohacovat v zájmu udržitelné existence lidstva na této planetě. Při tak širokém spektru přírodních i společenských podmínek, které zahrnují členské země ASEM od nejzápadnějších států Evropské unie přes postsovětské země centrální Asie, Ruskou federaci, ČLR až po země Pacifiku, jsou podobná setkání nejen v plénu, ale právě i při vzájemných rozhovorech a besedách na okraj, užitečná právě pro to, aby si účastníci mohli vzájemně vysvětlovat konkrétní aspekty, jaké mají v jejich zemi jinak třeba i společné nové hrozby -  jako například mezinárodní organizovaný zločin, terorismus či důsledky klimatických změn nebo znečištění životního prostředí. A v tomto směru se také setkání parlamentářů, coby zákonodárců a přímých představitelů lidu, mohou otevřeností a neformálností výměn diametrálně lišit od „mandátem svázaných“ zástupců vládních exekutiv. Částečně s ohledem na větší ceremoniálnost letošního výročního zasedání (20 let od založení ASEM) se přímo v plénu na otevřené a třeba i kontroverzních debaty nedostalo. Sami účastníci však, podle míry své připravenosti, jistě využili možnosti osobních debat s geograficky jinak vzdálenými kolegy co nejefektivněji. Uvidíme, zda se zcela neformální diskuse podaří uspořádat hostiteli dalšího shromáždění ASEM, kterým bude v roce 2018 velmi pravděpodobně Evropský parlament.

Galerie


asep9