монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva náměstka MZV ČR Smolka

Náměstek MZV ČR pro právní a konzulární záležitosti p. M. Smolek a ředitel Vízového odboru MZV ČR p. D. Nový jednali s mongolskými partnery ve dnech 24. – 25. května 2017. 

Hlavním důvodem návštěvy na pozvání mongolské strany byly historicky 1. konzulární konzultace. Podobné konzultace zatím měly obě země dosud s jinými partnery, ale nikoliv navzájem. Hlavním cílem bylo v přátelské a pracovní atmosféře projednat řadu problematických nebo technických a smluvních otázek, které brání nebo které by mohly napomoci ještě lepšímu rozvoji vzájemných kontaktů a spolupráce obou zemí, jejich občanů, odborníků, podnikatelů, pracujících, studentů, akademiků či turistů.

Před vlastními konzultacemi, jejichž hostitelem byl státní tajemník MZV MNG p. D. Davaasüren a ředitel konzulárního odboru MZV MNG  p. Ja. Ariunbold, přijal dne 25. 5. českou delegaci k velmi otevřené diskusi ministr zahraničních vztahů Mongolska p. C. Mönch-Orgil. Velmi ocenil, že předcházející den došla delegace spolu se státním tajemníkem Ministerstva práce a sociálních věcí G. Unubajarem k závěrečnému potvrzení všech bodů textu dohody o sociálním zabezpečení. Obě strany tak začnou v nejbližších dnech přípravu k ratifikaci dvou důležitých bilaterálních smluv. První z nich je Dohoda o sociálním zabezpečení, která umožní vyplácení penzijních důchodů občanům Mongolska, jak za dobu jejich práce nebo odborné přípravy v někdejším Československu, tak i v dnešní České republice. Druhou je Dohoda o readmisi, tj. dohoda o součinnosti při navracení osob. Byl také potěšen velmi konkrétními plány k nápravě stávající neudržitelné situace ve vydávání víz do ČR a dalších pěti evropských zemí, které ČR v Mongolsku zastupuje. Na závěr se ministr Mönch-Orgil přimluvil za další spolupráci na rozvoji mongolského zemědělství. Na základech položených mj. i českými rozvojovými projekty, může Mongolsku dál pomáhat nejen budoucí česká komerční a investiční spolupráce (v tomto směru vítal aktuální vzájemné návštěvy náměstků zemědělských ministerstev obou zemí), ale právě také zaměstnávání mongolských pracovníků v českých zemědělských firmách. To jim dá potřebnou odbornou praxi - a mnohým i příležitost studia na zemědělských oborech českých univerzit.

Během konzulárních konzultací byla jasná shoda v tom, že je třeba změnit kritickou situaci, kdy zájem o vydání víz velvyslanectvím ČR mnohonásobně převyšuje kapacity tohoto úřadu, a kdy je systém i žadatelé neustále ohrožován různými parazitujícími prostředníky a podvodníky. Nový systém přinese více administrativních kapacit, zvýší transparentnost a posílí přímou spolupráci při náboru zodpovědných a kvalitních uchazečů o práci v českých podnicích. Pro česká krátkodobá schengenská víza bude snad již během léta otevřeno v UB samostatné náběrové centrum. Pracuje se na úpravách české legislativy, která by do budoucna pomohla většinu žádostí o dlouhodobá víza za účelem zaměstnání nabírat v jiném režimu než přes Visapoint – především s pomocí vládního programu, který se již České republice osvědčil s jinou evropskou zemí, odkud přijíždí do ČR mnoho pracovníků. Mongolsko má s obdobou takového programu dobrou zkušenost již také, od jednoho z asijských partnerů. Touto cestou by se zároveň významně uvolnily kapacity Visapointu pro žadatele o jiné pobytové tituly, jako např. pro studenty, žadatele za účelem sloučení rodiny apod.

Konzultace pomohly najít způsoby, jak co nejpružněji řešit také další otázky, které ztrpčují cestování nebo pobyt občanů obou našich zemí – například možnost zrušení určitých vízových povinností, ustálení mechanismu jednoduššího vydávání dlouhodobých víz ke stážím a pobytům studentů a akademiků po linii ujednání mezi resorty školství a vědy, odpuštění některých kategorií vízových poplatků, sblížení praxe výjezdu ze země pro občany s platným povolením k dlouhodobému/trvalému pobytu v partnerské zemi apod.

Na konzultace o poskytování konzulární pomoci a cestovních služeb pro občany obou zemí navázala svým způsobem také následná ceremonie na Ministerstvu rozvoje dopravy a cest MNG. Zde v přítomnosti náměstka Smolka podepsali mongolský ministr dopravy p. D. Ganbat a k podpisu zplnomocněná velvyslankyně ČR v Mongolsku pí. I. Grollová bilaterální rezortní Dohodu o leteckých službách. Tato dohoda může být mj. dobrým základem pro užší spolupráci v oblasti malé letecké dopravy  - například s cílem přepravy raněných (tj. včetně turistů) ze vzdálených míst rozlehlého mongolského území. Ale v budoucnosti třeba přivede i ke konkrétnějším úvahám o přímém leteckém spojení mezi oběma státy. Vždyť v ČR nejen historicky, ale i v dnešních dnech pobývá největší mongolská komunita z celé EU! Aktuálně zde žije kolem 7000 Mongolů a tyto počty se zřejmě budou i dále zvyšovat. Také mezi Čechy je o Mongolsko, hlavně jako o destinaci pro ekologickou turistiku, velký zájem. Zatím jej ale omezují právě vysoké náklady na komplikovanou mezistátní dopravu a absence spolehlivých záchranných či zdravotních kapacit v případě mimořádných událostí na místě. S nadsázkou lze říci, že z Čech zatím létají nejrychleji a přímo – v letounech CASA české armády – jen koně Převalského, navracení do původní vlasti již několik let po sobě Zoologickou zahradou Praha.

 

Galerie


návštěva náměstka MZV ČR