монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návštěva ředitele České rozvojové agentury

Ve dnech 5. – 14. června 2018 se uskutečnila pracovní návštěva ředitele České rozvojové agentury, Ing. Pavla Frelicha, v Mongolsku, za účelem monitoringu projektů v souvislosti s ukončením Programu rozvojové spolupráce na léta 2011-2017.
 

Jednání ředitele České rozvojové agentury (ČRA) se zaměřila na dva projekty realizované Českou republikou prostřednictvím ČRA v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce, které budou dokončeny v letošním roce, a to „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží“ a „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin“, který čtvrtým rokem v oblasti Sharyngolu realizují experti českého Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).

Ředitel Frelich se během návštěvy setkal s představiteli Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, se kterými zhodnotil dokončené rozvojové projekty realizované českými subjekty v oblasti hydrogeologie, managementu vodních zdrojů, identifikace hospodářských zvířat, rozvoje systému umělé inseminace pro zvýšení užitkovosti skotu a v oblasti učňovského zemědělského vzdělávání. Navštívil také tři univerzity: Mongolian University of Life Science, Mongolian University of Science and Technology a Univerzitu v Darchanu, které na českých rozvojových projektech participovaly.

Práce českých lesníků v oblasti Sharyngolu je vzorovým projektem pro další oblasti Mongolska

Práce českých lesníků v oblasti Sharyngolu je vzorovým projektem pro další oblasti Mongolska

V Darchanu, druhém největším městě Mongolska, jednali zástupci ČRA za účasti českého velvyslance s předsedou Občanského churalu provincie Darchan-Uu, Erdenebatem o českém lesnickém projektu a navštívili Národní genebanku pro hospodářská zvířata.

Dalším bodem programu byla návštěva Elektrárny č. 3 v Ulánbátaru, kde byla díky české rozvojové pomoci realizována modernizace zauhlování, a Elektrárny č. 4, kde české firma Bohemia Muller modernizovala velín a zařízení měření a regulace chemické úpravny vody. Tento projekt má konkrétní komerční návaznost v podobě servisní smlouvy, kterou u příležitosti návštěvy podepsal zástupce společnosti Bohemia Muller, Miroslav Polák.

Podpis servisní smlouvy mezi Elektrárnou č. 4 v Ulánbátaru a českou firmou Bohemia Muller

Podpis servisní smlouvy mezi Elektrárnou č. 4 v Ulánbátaru a českou firmou Bohemia Muller

Závěrem návštěvy se uskutečnila jednání s vedoucím Delegace Evropské unie, s ředitelkou zastoupení Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, představiteli agencií OSN a FAO o multilaterálních projektech, které by mohly využít české know-how v oblasti mongolského lesnictví, zásobování vodou, ochrany životního prostředí, výroby a dodávek energie a nerostných surovin a těžby.

Ředitel ČRA své návštěvy využil také k jednání s mongolskými partnery, kteří se ve spolupráci s českými firmami ucházejí o podporu v rámci programu B2B.