монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověření kopie

Zastupitelský úřad provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem nebo úředně ověřenou kopií.

Zastupitelský úřad provede ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Je možno ověřit také shodu kopie listiny, kterou žadatel předkládá jako úředně ověřenou kopii či jako opis.

ZÚ neprovede ověření následujících dokladů:
- kopie průkazu (občanského průkazu, cestovního pasu, vojenského průkazu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince);
- rybářského lístku, loveckého lístku;
- vkladní knížky, šeku, směnky, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;

Správní poplatek:
- ověření shody předloženého opisu nebo fotokopie: 300 Kč
- ověření shody předloženého opisu nebo fotokopie, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně: 150 Kč

Upozornění:
Zastupitelský úřad neprovede ověření listiny, jejíž obsah nemůže spolehlivě posoudit, pokud je listina svým obsahem v rozporu se zákony ČR či v rozporu s právním řádem státu působnosti anebo jsou-li v listině změny, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.