монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství

V případě, že potřebujete prokázat své české občanství (např. z důvodu podání žádosti o nový cestovní pas ČR) a nemáte žádný z předepsaných dokladů (tj. platný český pas nebo platný občanský průkaz ČR), existuje žádost o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky. Žádost můžete podat přímo na našem konzulárním oddělení osobně. Pokud se nemůžete osobně dostavit, pak nám vše níže uvedené zašlete na adresu našeho konzulárního oddělení, avšak potom musí být vaše podpisy na žádosti a prohlášení ověřeny místním notářem. Tato žádost se po zpracování zasílá k vyřízení příslušnému krajskému úřadu v České republice podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud žadatel takovýto pobyt nikdy neměl, vede toto řízení Úřad městské části Praha 1.

K žádosti se předkládá:

K žádosti se dále přikládají doklady o českém (československém) státním občanství, kterými jsou například:

  • domovský list
  • neplatné osvědčení o státním občanství
  • neplatný český či československý cestovní pas
  • rodné a oddací listy

Tyto dokumenty si ofotíme a originály vám vrátíme, přičemž ověření kopií není v tomto případě zpoplatněno. Pokud nám zasíláte doklady poštou, všechny fotokopie musí být notářsky ověřeny s výjimkou kopií cestovních pasů.

Lhůta pro vyřízení žádosti je maximálně 60 dnů. Za podání žádosti je vybírán správní poplatek ve výši 150 Kč, viz sazebník (platby přijímáme v hotovosti v EUR přepočtem z korunové částky dle sazebníku dle kurzu ČNB platného pro daný měsíc).

přílohy

dotaznik_zjisteniSO 60 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2013

Prohlaseni_dospely 25 KB PDF (Acrobat dokument) 23.4.2013

Prohlaseni_o_statnim_obcanstvi_1 26 KB DOC (Word dokument) 23.4.2013