монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Režim vstupu na území Mongolska pro občany České republiky

V případě občanů České republiky musí zájemci s výjimkou držitelů diplomatických pasů zažádat od 1. 1. 2016 pro cestu do Mongolska o vízum na příslušném zastupitelském úřadě Mongolska. 
 

V současné době mohou již čeští občané žádat o elektronická krátkodobá víza do Mongolska - tzv. "E-visa" na portálu www.evisa.mn
Jedná se o žádosti za turistickým, sportovním, či kulturním účelem (stále je však možnost žádat i osobně na velvyslanectví Mongolska v Praze). O obchodní víza, která vyžadují povolení od mongolského imigračního úřadu (povolení vyřizuje zvoucí subjekt), lze žádat pouze osobně na velvyslanectví Mongolska v Praze.

Dlouhodobá pobytová víza má v gesci mongolský imigrační úřad, více na www.immigration.gov.mn
Žádosti lze podávat rovněž online. Standardní doba řízení je 5 dní, zrychlená procedura trvá 3 dny. 

(Předchozí přechodné jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR a několika desítek dalších států, směřující do Mongolska, již nebylo mongolskou stranou prodlouženo). Doporučujeme zažádat o vízum zavčas a v případě podrobnějších dotazů stran možností případného prodloužení nejvýše 30 denního krátkodobého pobytu prostudovat webové stránky Imigračního úřadu (www.immigration.gov.mn ), případně kontaktovat Velvyslanectví Mongolska v Praze (www.praha.mfa.gov.mn).  Na webových stránkách těchto úřadů a na webových stránkách Ministerstva zahraničních vztahů Mongolska (www.mfa.gov.mn) lze najít řadu užitečných informací pro krátkodobý i dlouhodobý pobyt v Mongolsku.

Následující informace o režimu vstupu na území Mongolska pro občany ČR jsou neoficiální a v závazné formě je může poskytnout pouze Velvyslanectví Mongolska v Praze. 

Cizinec musí při příletu resp. příjezdu do Mongolska vyplnit příjezdovou hraniční kartu tzv. „arrival card“, jejíž formulář je k dispozici na všech hraničních přechodech před pasovou kontrolou.

Cestovní doklady:

Požadovaným dokladem při cestě občana ČR do Mongolska je pas, jehož platnost musí přesahovat dobu předpokládaného posledního dne pobytu na území Mongolska minimálně o 6 měsíců.

Diplomatické pasy:

Mezi ČR a Mongolskem je od roku 1992 uplatňována bezvízová dohoda pro diplomatické a do roku 2011 byla i pro služební pasy (vyhlášeno pod č. 509/1992 Sb.). Držitelé diplomatických pasů mohou vstoupit na území druhé smluvní strany a pobývat zde tři měsíce bez víza. Bezvízový styk pro služební pasy byl vzájemně vypovězen s účinností od 1. září 2011.

Registrace pobytu:

Přihlašovací povinnost cizinců na území Mongolska není u pobytů do 30 dnů zavedena.

U veškerých pobytů nad 30 dní platí registrační povinnost do 7 kalendářních dní od data příjezdu a odhlašovací povinnost 5 dnů před odjezdem z Mongolska. Cizinci jsou povinni se registrovat na Imigračním úřadě. K tomu musí předložit zvací dopis od zvoucího subjektu (fyzické čí právnické osoby). Pokud cizinci registrační povinnost nesplní, hrozí jim pokuta ve výši 100 000- 1 mil MNT (tj. cca 70-700 USD u soukromých osob), resp. 600 000 – 1 mil MNT) tj. cca 400-700 USD – u právnických osob. Při registraci je nutno na úřadě zakoupit formulář v ceně 1000 MNT. Registrace se provádí bezplatně.

K provedení registrace se požaduje cestovní pas, 1 fotografie 3x4 cm a příslušná žádost. Není třeba se dostavit na úřad osobně. Vyřízení registrace trvá obvykle 2 pracovní dny.

Cizinec a jeho rodinní příslušníci, kteří vstoupí do Mongolska za účelem výkonu diplomatické či konzulární činnosti či aktivit v rámci zastoupení OSN a jejích specializovaných organizací nebo zahraničních tiskových agentur mají statut zahraničního rezidenta za oficiálním účelem (foreign residents for official purposes) a jsou rovněž povinni zaregistrovat se na Imigračním úřadu do 7 dnů od dne vstupu na území Mongolska (držitelé diplomatických či služebních pasů v případě služebního vyslání jsou za tímto účelem notifikováni Velvyslanectvím ČR v Mongolsku Ministerstvu zahraničních vztahů Mongolska. V případě ČR tato povinnost nesouvisí s oboustranně platným bezvízovým stykem mezi ČR a Mongolskem pro držitele diplomatických pasů do 90 dnů, vztahuje se tedy i na všechny držitele těchto a služebních pasů, pokud se v Mongolsku zdrží déle než 7 dnů).    

Před odjezdem z mongolského území jsou zaregistrovaní cizinci, tj. cizinci s dlouhodobým vízem či pobytem, povinni registraci zrušit (odregistrovat se). K tomu se musí dostavit na Imigrační úřad. Pokud tak neučiní, vystavují se reálnému nebezpečí, že při odjezdu nebudou propuštěni přes pasovou kontrolu!!!

Není stanovena minimální či maximální doba pro zrušení registrace před plánovaným odjezdem z mongolského území, cizinci tento úřední krok činí zpravidla po zakoupení jízdenky či letenky. Zrušení registrace se provádí bezplatně na počkání.

Prodloužení krátkodobého pobytu:

O prodloužení pobytu do 30 dnů lze požádat pouze na Imigračním úřadě, a to nejvýše jednou a maximálně o 30 dnů. Krátkodobý pobyt v Mongolsku tak nemůže při prodloužení přesáhnout 60 dnů. Prodloužení do 7 dnů stojí 27 700MNT (10,5 EUR), za každý další den se platí 3600 MNT (1.4 EUR), tj. při prodloužení o 30 dnů 109 800MNT (42 EUR).

Dle usnesení vlády MNG č. 145 ze dne 23. května 2018, platné od 1. července 2018, orgán, který vydává vízum, může bez povolení vydat vízum do 90 dnů typu "N" a jednorázové anebo dvourázové vízum těm, kteří se vzdali mongolského občanství a dále cizinci, který má mongolskou matku či otce a jeho rodinným příslušníkům.  

Statuty cizinců v Mongolsku:

Ženatý cizinec s mongolskou státní občankou či provdaná cizinka s mongolským státním občanem pobývající v Mongolsku po dobu přesahující 90 dnů má statut trvalého rezidenta (permanent resident).

Cizinec, žijící v Mongolsku za účelem soukromého podnikání/obchodu na dobu delší 5 let, má statut imigranta (imigrant).

Cizinec žijící v Mongolsku za účelem soukromého podnikání/obchodu v rozmezí od 90 dnů do 5 let má statut dlouhodobého rezidenta pro soukromé podnikání/obchod (long-term resident for private business).

Cizinec žijící v Mongolsku od 30 do 90 dnů za účelem soukromého podnikání/obchodu má statut dočasného rezidenta (temporary resident).  

Cizinec, cestující do Mongolska za účelem studia, zaměstnání, činnosti ve vládní/nevládní organizaci či výkonávání vedoucího místa v oblasti podnikání/obchodu, realizovaného v souladu s mezivládní dohodou na období přesahující 90 dnů, má statut dlouhodobého rezidenta pro úřední podnikání/obchod (long-term resident for official business).  

Cizinec, který přijel do Mongolska za soukromým účelem či za účelem oficiálního podnikání/ obchodu na období nepřesahující 30 dnů má statut návštěvníka (visitor).

 

Typy mongolských víz:

“D“ vízum pro držitele diplomatických pasů a červených pasů OSN (“laissez-passer“)    

“A“ vízum pro držitele úředních (služebních) pasů nebo modrých pasů OSN (“laissez-passer“) či cestovních (obyčejných) pasů cestujících na pozvání vládních orgánů, orgánů místní samosprávy či parlamentních politických stran nebo vykonávajících pracovní činnost na základě mezivládní dohody

“OU“ vízum pro držitele modrých pasů OSN či cizince, kteří navštíví Mongolsko na pozvání mezinárodních organizací, a to pro jiné než soukromé cesty 

“T“ vízum pro zahraniční investory a vedoucí manažery pracující ve společných podnicích, odvětvích či zahraničních zastupeních

“HM“ vízum pro zahraniční novináře a zpravodaje

“O“ vízum pro cizince s úředním (služebním) či cestovním (obyčejným) pasem, kteří navštíví Mongolsko na pozvání nevládní či mezinárodní humanitární organizace

“B“ vízum procizince či osoby bez státní příslušnosti, které cestují do Mongolska v rámci podnikatelských či obchodních aktivit

“S“ vízum pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří navštíví Mongolsko za účelem studia, rekvalifikace, stáže či výzkumu bez ohledu na typ pasu

“J“ vízum pro cizince či osoby bez státní příslušnosti, kteří navštíví Mongolsko jako turisté bez ohledu na typ pasu

“HG“ vízum pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří navštíví Mongolsko za pracovním účelem na základě dohody o zaměstnání bez ohledu na typ pasu

“SH“ vízum pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří navštíví Mongolsko na základě pozvání náboženskou organizací bez ohledu na typ pasu

“TS“ vízum pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, jimž bylo vydání povolení k emigraci do Mongolska  

“H“ vízum pro

  • cizince či osoby bez státní příslušnosti nebo rezidenty v Mongolsku na pozvání Zahraničního národního a občanského úřadu Mongolska nebo Úřadu guvernéra

  • cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, které uzavřely s občanem Mongolska manželství, jež bylo potvrzeno relevantním mongolským orgánem.

 

Označení víz:

vstupní (Entry) vhodné pro pobyt v Mongolsku přesahující 90 dnů

vstupní – výstupní (Entry - Exit) vhodné pro pobyty v Mongolsku nepřesahující 90 dnů

výstupní – vstupní (Exit - Entry) využíváno pro dlouhodobé pobyty podnikatelů a obchodníků pobývajících v Mongolsku do 90 dnů, či pro trvalé rezidenty, emigranty či osoby bez státní příslušnosti, které opustí Mongolsko dočasně na dobu nepřesahující 120 dnů 

(POVINNOST ZAŽÁDAT O VÝŠE UVEDENÝ TYP VÍZA SE TÝKÁ VŠECH CIZINCŮ S DLOUHODOBÝM ČI TRVALÝM POBYTEM V MONGOLSKU VŽDY PŘED JEJICH DOČASNÝM OPUŠTĚNÍM MONGOLSKA)!!!

výstupní (Exit) pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří jsou dočasnými nebo trvalými rezidenty za obchodním nebo osobním účelem a v Mongolsku pobývají nad 90 dnů

tranzitní (Transit) pro cizince nebo osoby bez státní příslušnosti tranzitující přes území Mongolska    

Platnost víza, tj. období, v němž lze využít schválený počet pobytových dnů dle vydaného víza, se pohybuje mezi 90 dny a jedním rokem v závislosti na typu víza a délce pobytu.  Vízum může být vydáno pro jeden vstup, dva vstupy či více vstupů dle účelu pobytu a výběru, učiněným žadatelem.

Celní předpisy:

Celní předpisy vyžadují registraci některých dovážených předmětů osobní spotřeby. Jedná se především o elektroniku, šperky, výrobky ze vzácných kovů, alkohol (dovozní limit 3 litry lihovin) a cigarety (dovozní limit 2 kartóny). Je zakázán dovoz a převážení narkotik, omamných látek, jedů a pornografie. Bez povolení příslušných úřadů nelze vyvážet a převážet střelné zbraně.

Omezení pro dovoz a vývoz valut neexistuje. Do celního a devizového prohlášení, které jsou cizinci povinni při překročení mongolských hranic vyplnit, se však množství převážených finančních prostředků uvádí.

Vývoz starožitností:

Rovněž je zakázáno vyvážet lovecké trofeje a starožitnosti bez příslušných povolení; při vývozu starožitností je třeba předložit povolení od Ministerstva školství, vědy a kultury, které je vydáváno za základě dokladu o koupi starožitnosti. Upozorňujeme, že tento zákon je mongolskými orgány často zneužíván a i mnohé laciné suvenýry bývají celníky označeny za starožitnosti. Jednoznačně doporučujeme umístit všechny takové předměty (modlitební mlýnky, sošky Buddhy, atd.) do odbaveného, nikoli příručního zavazadla. V žádném případě nedoporučujeme vývoz skutečných starožitností, kamenů, kostí zvířat apod.

Dovoz zvířat:

Pro dovoz domácích mazlíčků z ČR do MNG platí, že zvíře musí mít svůj pas s povinnými očkováními a vyznačením prohlídky ne starší, než 3 dny před odletem. S těmito potvrzeními je třeba obstarat bezplatné potvrzení na Městské veterinární správě v ČR, které se odevzdává na mongolské hranici. Při převozu zvířete do Mongolska není nutné krevní vyšetření, avšak při cestě z Mongolska do ČR je toto vyšetření požadováno. Karanténu po příletu ani jeden stát nevyžaduje.

Poplatky za převoz je nutné zjistit u daných aerolinií, avšak je obvyklé, že malá zvířata do 8 kg mohou cestovat v pevné schráně na palubě letadla a těžší zvířata pouze v zavazadlovém prostoru. Za zvíře se platí stejně, jako za nadváhu zavazadla (tedy okolo 15 EUR za 1 kg). Zvíře je nutné dopředu nahlásit, protože jich obyčejně nesmí být při letu na palubě více než stanovený počet.

Pro dovoz nebo vývoz rostlin a jiných zvířat, než kočka či pes, je povinná licence, kterou udělují odpovídající ministerstva země, z níž zvíře vycestovává.  Udělení případné výjimky pro dovoz zvířat je vázáno na předložení veterinárního osvědčení.

V případě použití ruské letecké společnosti AEROFLOT doporučujeme prostudovat http://www.aeroflot.ru/ru-en/information/preparation/luggage. V přípradě použití TURKISH AIRLINES http://www.turkishairlines.com/en-int/any-questions/baggage-information/, KOREAN AIR https://www.koreanair.com/global/en/footers/service-fees.html , MIAT http://www.miat.com/pagecontent.php?lang=en&pageId=154.