монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Google
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro vízové žadatele – důležité upozornění

Zájem o dlouhodobá pobytová oprávnění, zejména tzv. zaměstnanecké karty dlouhodobě převyšuje možnosti Zastupitelského úřadu ČR v Ulánbátaru, potažmo možnosti České republiky. Těmto reálným možnostem odpovídá nastavení slotů, zveřejněné na webových stránkách velvyslanectví.  

Dřívější praxe s živou frontou ani následná registrace prostřednictvím Visapointu se díky nekalým praktikám nejrůznějších překupníků a dalších zprostředkovatelů neosvědčily.

Ve snaze zamezit nežádoucím a nemravným praktikám byl zřízen nový systém telefonických a e-mailových registrací. V případě zaměstnaneckých karet byl navíc k 1. 5. 2018 zřízen samostatně Režim MONGOLSKO. O všem detailně informujeme na webových stránkách velvyslanectví.   

V zájmu spravedlivého přístupu všech žadatelů do nového registračního systému vyzýváme co nejdůrazněji všechny žadatele, aby nikdo z nich nevyužíval služeb jakýchkoliv překupníků, nabízejících za úplatu nekalé preferenční služby, které ve skutečnosti není možné pro žadatele zajistit. Upozorňujeme, že za jejich provádění nemůže brát Velvyslanectví jakoukoliv odpovědnost.

Proti těmto službám se striktně ohrazujeme a důrazně žádáme vízové žadatele, aby namísto stížností na údajnou nefunkčnost registračního systému informovali velvyslanectví či přímo relevantní mongolské bezpečnostní složky adresně o překupnících a jejich službách, tj. s uvedením konkrétních jmen a funkčních kontaktních adres. V opačném případě se žadatelé, kteří jimi nabízené nekalé praktiky využívají, sami na nekalé činnosti spolupodílejí a svým konáním zatěžují náročnou administrativní činnost pracovníků velvyslanectví.       

Upozorňujeme, že pokud při telefonickém objednávání za účelem podání žádostí o  zaměstnanecké karty prostřednictvím k tomu zavedené samostatné telefonní linky se žadatel ozve z neznámého, neexistujícího či jinak podivného čísla, bude pracovníkem velvyslanectví vzápětí zpětně kontaktován. V případě, že při tomto ověření bude na čísle nedostupný, jeho registrace bude ihned zrušena a číslo nahlášeno k prošetření příslušným mongolským orgánům. Cílem je zamezit zneužívání speciální telefonní linky k pokusům o narušení zavedeného systému registrací.