монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuální vízové informace pro cizince

Obecné informace
Na webových stránkách našeho velvyslanectví jsou k dispozici veškeré potřebné informace k vízovému procesu v češtině, angličtině a v mongolštině.  Žádáme, abyste se s nimi před zahájením tohoto procesu seznámili. Informace, které jsou na těchto webových stránkách, z kapacitních důvodů v ústní komunikaci ani korespondenčně nemůžeme poskytovat. Děkujeme za pochopení.   
 

O dokladech:
Žádáme vás, abyste nám na velvyslanectví iniciativně nezasílali e-mailem, faxem nebo poštou podpůrné doklady k žádostem o vízum, a učinili tak pouze v případě, že k tomu budete vyzváni pracovníky velvyslanectví.
Před osobním podáním žádosti dotyčného žadatele není z organizačních důvodů možné, aby pracovníci Velvyslanectví zaslané podpůrné dokumenty zpracovávali.   
Žadatel musí doložit veškeré potřebné doklady osobně na Velvyslanectví České republiky při podání vízové žádosti.

Koncesní řízení na zaměstnanecké karty a předodjezdové školení v Mongolsku

thumb

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje, že bylo zahájeno koncesní řízení Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o zaměstnanecké karty a k poskytování předodjezdové přípravy žadatelům o zaměstnanecké karty v Mongolsku. více ►

Změna při dokládání komplexního zdravotního pojištění před vydáním dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu

thumb

Počínaje dnem 20. 9. 2023 mohou žadatelé o dlouhodobá víza či povolení k dlouhodobému pobytu dokládat komplexní zdravotní pojištění od všech v ČR registrovaných pojišťoven (dosud pouze PVZP) s tím, že limit na jednu pojistnou událost je navýšen… více ►

Vyčerpání kvóty termínů pro ZamKa mimo "režim Mongolsko"

pozor_3

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje potenciální žadatele o zaměstnaneckou kartu mimo režim kvalifikovaný pracovník (režim Mongolsko), že kvóta termínů pro měsíce září a říjen 2023 byla již vyčerpána. Zájemcům doporučujeme… více ►

Koncesní řízení na outsourcing žádostí o zaměstnanecké karty v Mongolsku

thumb

Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru informuje, že již brzy bude zahájeno koncesní řízení: Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o zaměstnanecké karty a k poskytování předodjezdové přípravy žadatelům o zaměstnanecké karty v Mongolsku.… více ►

28 zaměstnaneckých karet na září a říjen 2023

zov

2. září 2023 od 3:45 hodin ráno bude možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. Žádostem o… více ►

28 zaměstnaneckých karet na červenec a srpen 2023

handshaking_1

1. července 2023 od 4:30 hodin ráno bude možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. více ►

Systém ETIAS

thumb

Evropský systém pro cestovní povolení a informace ((Evropean Travel Information and Authorization System) Informace k systému ETIAS naleznete na níže uvedených webových stránkách EU. www.europa.eu/ETIAS www.travel-europe.europa… více ►

28 zaměstnaneckých karet na květen a červen 2023

x2010_03_29_1

29. dubna 2023 od 3:30 hodin ráno bude možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. Žádostem… více ►

Vyčerpání kvóty termínů pro ZamKa mimo "režim Mongolsko"

pozor_4

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje potenciální žadatele o zaměstnaneckou kartu mimo režim kvalifikovaný pracovník (režim Mongolsko), že kvóta termínů pro měsíce březen a duben 2023 byla již vyčerpána. Zájemcům doporučujeme… více ►

Vyčerpání kvóty termínů pro ZamKa mimo "režim Mongolsko"

visa_representation

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje potenciální žadatele o zaměstnaneckou kartu mimo režim kvalifikovaný pracovník (režim Mongolsko), že kvóta termínů pro měsíce leden a únor 2023 byla již vyčerpána. Zájemcům doporučujeme… více ►

28 zaměstnaneckých karet na leden a únor 2023

ncd_2

1. ledna 2023 od 8:00 hodin ráno bude možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. Žádostem o… více ►

28 zaměstnaneckých karet na leden a únor 2023

ncd_2

1. ledna 2023 od 8:00 hodin ráno bude možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. Žádostem o… více ►

28 zaměstnaneckých karet na leden a únor 2023

x2012_04_24

1. ledna 2023 od 8:00 hodin ráno bude možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. Žádostem o… více ►

28 zaměstnaneckých karet na leden a únor 2023

thumb

1. ledna 2023 od 8:00 hodin ráno bude možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. Žádostem o… více ►

Dočasné uzavření konzulárního úseku

thumb

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje veřejnost, že z technických a organizačních důvodů bude krátkodobě mezi 19. prosincem a 30. prosincem 2022 uzavřen konzulární úsek. Velvyslanectví a konzulární pohotovost bude fungovat… více ►

Vyčerpání kvóty žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání

thumb

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje veřejnost, že poměrná část termínů pro žádosti o dlouhodobá víza za účelem podnikání (1 termín měsíčně), byla pro listopad a prosinec 2022 již vyčerpána. více ►

Vyčerpání kvóty zaměstnaneckých karet na listopad a prosinec 2022

thumb

Velvyslanectví České republiky informuje zájemce o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko), že kvóta 28 žádostí pro období listopad - prosinec 2022 byla již vyčerpána. Ostatním zájemcům doporučujeme… více ►

Vyčerpání kvóty zaměstnaneckých karet na září a říjen 2022

thumb

Velvyslanectví České republiky informuje zájemce o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko), že kvóta 28 žádostí pro období září a říjen 2022 byla již vyčerpána. více ►

Vyčerpání kvóty zaměstnaneckých karet na červenec a srpen 2022

thumb

Velvyslanectví České republiky informuje zájemce o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko), že kvóta 28 žádostí pro období červenec - srpen 2022 byla již vyčerpána. více ►

28 zaměstnaneckých karet na březen a duben 2022

thumb

25. února 2022 od 8:30 hodin ráno je možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný pracovník" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. Žádostem o… více ►

Obnovení nabíraní všech typů dlouhodobých víz a pobytů

thumb

V souladu s novým Ochranným opatřením proti pandemii Covid19, které vstoupilo v platnost dne 30. září 2021, ZÚ Ulánbátar plně obnovuje nabírání všech typů žádostí o dlouhodobá víza, dlouhodobé a trvalé pobyty do ČR. více ►

Vylepení víz u pozastavených řízení a související změny v pojištění nad 90 dnů

thumb

V souvislosti s platností nového Ochranného opatření ze dne 30. září 2021 velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje žadatele, kterým byly žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt/zaměstnaneckou kartu během pandemických restrikcí schváleny,… více ►

Podmínky vstupu na území ČR v souvislosti s pandemií COVID-19

thumb

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravují ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR a jejich výklad přináší… více ►

Částečné obnovení vízové agendy na ZÚ Ulánbátar

thumb

S účinností od 15. června 2020 je na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►

Předložení potvrzení přijímajícího subjektu před vyznačením víza

S účinností od 13. července je od všech žadatelů o dlouhodobá víza a pobyty za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit požadováno před vyznačením víza předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků před zavlečením infekčního… více ►

Vládní programy cílené ekonomické migrace

thumb

Od 1. 9. 2019 je možné získávat kvalifikované pracovníky z Mongolska skrze Program kvalifikovaný zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál. více ►

Registrační systém pro podávání vízových a pobytových žádostí

thumb

Informace o způsobech a pravidlech registrace k podání žádosti o vízum či dlouhodobý pobyt na zastupitelském úřadu v Ulánbátaru. více ►

Informace pro vízové žadatele k ochraně osobních údajů

thumb

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Informace pro podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum v Mongolsku

thumb

Vízové žádosti na cesty s hlavní destinaci v České republice, Švýcarsku, Polsku, Slovensku, Litvě a Estonsku se od 1. 11. 2018 standardně podávají pouze ve Společném vízovém aplikačním centru v Ulánbátaru pro Českou republiku (dále jen VFS… více ►

Poučení pro držitele víza při předání cestovního dokladu

Poučení pro držitele víza více ►

Informace pro vízové žadatele – důležité upozornění

thumb

Zájem o dlouhodobá pobytová oprávnění, zejména tzv. zaměstnanecké karty dlouhodobě převyšuje možnosti Zastupitelského úřadu ČR v Ulánbátaru, potažmo možnosti České republiky. více ►

Kontakty na Ministerstva vnitra ČR a Službu cizinecké policie

Cílem informací je napomoci cizincům orientaci v nových podmínkách. více ►