монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Aktuální vízové informace pro cizince

Obecné informace
Na webových stránkách našeho velvyslanectví jsou k dispozici veškeré potřebné informace k vízovému procesu v češtině, angličtině a v mongolštině.  Žádáme, abyste se s nimi před zahájením tohoto procesu seznámili. Informace, které jsou na těchto webových stránkách, z kapacitních důvodů v ústní komunikaci ani korespondenčně nemůžeme poskytovat. Děkujeme za pochopení.   
 

O dokladech:
Žádáme vás, abyste nám na velvyslanectví iniciativně nezasílali e-mailem, faxem nebo poštou podpůrné doklady k žádostem o vízum, a učinili tak pouze v případě, že k tomu budete vyzváni pracovníky velvyslanectví.
Před osobním podáním žádosti dotyčného žadatele není z organizačních důvodů možné, aby pracovníci Velvyslanectví zaslané podpůrné dokumenty zpracovávali.   
Žadatel musí doložit veškeré potřebné doklady osobně na Velvyslanectví České republiky při podání vízové žádosti.

Vyčerpání kvóty zaměstnaneckých karet na červenec a srpen 2022

thumb

Velvyslanectví České republiky informuje zájemce o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný zaměstnanec" (mimo režim Mongolsko), že kvóta 28 žádostí pro období červenec - srpen 2022 byla již vyčerpána. více ►

28 zaměstnaneckých karet na březen a duben 2022

thumb

25. února 2022 od 8:30 hodin ráno je možné zasílat rezervace termínů pro podání žádostí o zaměstnanecké karty mimo režim "Kvalifikovaný pracovník" (mimo režim Mongolsko) na email employment_ulaanbaatar@mzv.cz v požadovaném formátu. Žádostem o… více ►

Obnovení nabíraní všech typů dlouhodobých víz a pobytů

thumb

V souladu s novým Ochranným opatřením proti pandemii Covid19, které vstoupilo v platnost dne 30. září 2021, ZÚ Ulánbátar plně obnovuje nabírání všech typů žádostí o dlouhodobá víza, dlouhodobé a trvalé pobyty do ČR. více ►

Vylepení víz u pozastavených řízení a související změny v pojištění nad 90 dnů

thumb

V souvislosti s platností nového Ochranného opatření ze dne 30. září 2021 velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru informuje žadatele, kterým byly žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt/zaměstnaneckou kartu během pandemických restrikcí schváleny,… více ►

Podmínky vstupu na území ČR v souvislosti s pandemií COVID-19

thumb

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravují ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a pravidelně aktualizované sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR a jejich výklad přináší… více ►

Částečné obnovení vízové agendy na ZÚ Ulánbátar

thumb

S účinností od 15. června 2020 je na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►

Předložení potvrzení přijímajícího subjektu před vyznačením víza

S účinností od 13. července je od všech žadatelů o dlouhodobá víza a pobyty za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit požadováno před vyznačením víza předložení dokladu potvrzujícího splnění požadavků před zavlečením infekčního… více ►

Vládní programy cílené ekonomické migrace

thumb

Od 1. 9. 2019 je možné získávat kvalifikované pracovníky z Mongolska skrze Program kvalifikovaný zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál. více ►

Registrační systém pro podávání vízových a pobytových žádostí

thumb

Informace o způsobech a pravidlech registrace k podání žádosti o vízum či dlouhodobý pobyt na zastupitelském úřadu v Ulánbátaru. více ►

Informace pro vízové žadatele k ochraně osobních údajů

thumb

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Informace pro podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum v Mongolsku

thumb

Vízové žádosti na cesty s hlavní destinaci v České republice, Švýcarsku, Polsku, Slovensku, Litvě a Estonsku se od 1. 11. 2018 standardně podávají pouze ve Společném vízovém aplikačním centru v Ulánbátaru pro Českou republiku (dále jen VFS… více ►

Poučení pro držitele víza při předání cestovního dokladu

Poučení pro držitele víza více ►

Informace pro vízové žadatele – důležité upozornění

thumb

Zájem o dlouhodobá pobytová oprávnění, zejména tzv. zaměstnanecké karty dlouhodobě převyšuje možnosti Zastupitelského úřadu ČR v Ulánbátaru, potažmo možnosti České republiky. více ►

Kontakty na Ministerstva vnitra ČR a Službu cizinecké policie

Cílem informací je napomoci cizincům orientaci v nových podmínkách. více ►