монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové podmínky pro podávání žádosti o schengenská víza

Níže uvedená opatření se z důvodu probíhající pandemie Covid-19 aplikuji pro země, které nejsou v České republice na seznamu států s nízkým rizikem výskytu onemocnění Covid-19 (tj. i Mongolsko), jen v případě výjimek z pozastavení náběru a vydávání schengenských víz.  

 

Dne 2. února 2020 vstupuje v účinnost novela schengenského vízového kodexu. Níže uvádíme rozhodující změny, které se dotýkají rovněž postupu při podávání žádostí o schengenská/krátkodobá víza:
- dochází k dílčím změnám ve formuláři žádosti o schengenské vízum – aktuální formulář (PDF, 418 KB);

- zvyšuje se poplatek za podání žádosti o schengenské vízum – ze 60 na 80 euro, pro děti od 6 – 12 let ze 35 na 40 euro; děti do 6 let a rodinní příslušníci občanů Evropské unie i nadále poplatek nehradí; servisní   poplatek vybíraný vízovým/aplikačním centrem se nemění;

- žádost lze nově podat nejdříve 6 měsíců (před novelizací vízového kodexu to byly jen 3 měsíce) a nejpozději 15 dnů před cestou; bude-li podána později, konzulát má právo žádost odmítnout !!!

- od 2. února 2020 lze žádosti o schengenská víza podávat v Mongolsku pouze prostřednictvím vízového centra VFS Global v Ulánbátaru s výjimkou rodinných příslušníků občanů EU, kteří mohou i nadále podat žádost rovněž na Velvyslanectví ČR v Mongolsku; po předchozí telefonické dohodě mohou tak v odůvodněných případech učinit i žadatelé cestující z urgentních humanitárních důvodů, držitelé diplomatických či úředních/služebních pasů a členové oficiálních/státních delegací; v případě zastupování jiných států EU v schengenských vízech se podávání víz řídí mezivládními bilaterálními dohodami mezi Českou republikou a příslušným státem Evropské unie/schengenského prostoru, s nímž je tato dohoda uzavřena; 

- lhůta pro posouzení žádosti zůstává 15 dnů a nově ji lze prodloužit pouze jedenkrát nejvýše na 45 dnů;

- nově se upravují podmínky pro udělení vícevstupního/multi víza: vícevstupní vízum na jeden rok lze udělit pouze žadateli, který v uplynulých dvou letech získal a využíval v souladu s právními předpisy tři jednovstupní víza; na dva roky za předpokladu, že žadatel získal a využíval v souladu s právními předpisy předchozí vízum pro více vstupů s jednoletou platností v průběhu předchozích dvou let; na pět let za předpokladu, že žadatel získal a využíval v souladu s právními předpisy předchozí vízum pro více vstupů s dvouletou platností v průběhu předchozích tří let;

- nově jsou popsány facilitace (usnadnění) vízového procesu pro rodinné příslušníky občanů EU.