монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozvání ověřené orgánem Služby cizinecké policie

(Archivní článek, platnost skončena 31.12.2020.)


 

Pozvání lze využít ve 180 denním období jen pro tolik dnů pobytu, kolik je v pozvání uvedeno. V rámci této doby lze v případě udělení vícevstupního (multi) víza využít pozvání i pro více vstupů.  Pokud žadatel předloží pozvání s platností delší než 180 dnů, bude v pozvání vyznačena doba pobytu pouze 90 dnů i přesto, že žadatel bude oprávněn pobývat v rámci platnosti pozvání opakovaně 90 dnů.

Pozvání lze využít znovu i v případě, kdy bylo již pro podání žádosti využito, pokud žadatel nevyčerpal počet dnů v pozvání zvedený a platnost pozvání nadále trvá.

Pokud je pojištění v pozvání vyznačeno a tímto způsobem tak garantováno, je platné pouze pro území ČR. Pokud je tedy cizinci udělováno vízum pro celý schengenský prostor, žadatel je povinen doložit vedle pozvání i doklad o cestovním zdravotním pojištění dle vízového kodexu.    

Žadatelé mohou k žádosti o schengenská víza doložit oficiální pozvání ověřené orgány Služby cizinecké policie (formuláře pozvání jsou k dispozici na každé úřadovně Služby cizinecké policie). Tímto dokumentem se vždy dokládá účel pobytu. Oficiálním pozváním je dále možné doložit dostatečné finanční prostředky a ubytování, pokud je to v pozvání vyznačeno. Tento doklad v žádném případě nemůže nahrazovat cestovní zdravotní pojištění a jiné povinné náležitosti žádosti.

Pozvání je rovněž možné zaslat na hlavičkovém papíře právnické osoby. Aby mohlo být toto pozvání využito ve vízovém řízení, musí obsahovat základní údaje o osobě žadatele (dle datové stránky jeho cestovního dokladu), informace o termínu, kdy žadatel hodlá pobývat na území České republiky a z jakého důvodu je zván. Tento dokument by měl být následně podepsán pověřenou osobou společnosti. Pozváním na hlavičkovém papíře společnosti lze doložit pouze účel pobytu žadatele, nikoliv ostatní náležitosti žádosti.

Z tohoto důvodu upozorňujeme všechny zvoucí právnické osoby, aby v případě poskytnutí ubytování zvané osobě, předkládaly samostatný doklad potvrzující ubytování a v případě hrazení veškerých nákladů cesty zvané osoby, také doklad o zajištění dostatečných finančních prostředků sloužících k pokrytí nákladů cesty cizince na území ČR.