монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru

Vízové informace pro občany cestující z Mongolska do České republiky

Úřední hodiny konzulární a vízového ůseku Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru pro veřejnost klikněte zde

Žadatelé potřebují k cestě do České republiky vízum nebo jiný doklad, který jej nahrazuje. Takovým dokladem je zejména povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu vydané Českou republikou nebo jiným členským státem Schengenského prostoru.

 

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Schengenské/jednotné vízum tj. letištní průjezdní či krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů uděluje zastupitelský úřad.

Schengenské vízum vydané zastupitelským úřadem ČR nebo zastupitelským úřadem jiného schengenského státu opravňuje jeho držitele pobývat na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou. Na území ČR nelze s tímto vízem pobývat tehdy, byla-li ČR vyňata jiným schengenským státem z jeho územní platnosti.

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

Žádost o udělení krátkodobého (schengenského) víza mohou občané Mongolska podávat na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru.  S ohledem na povinný odběr biometrických prvků (otisků prstů) v rámci vízového procesu je osobní přítomnost žadatelů nezbytná. Výjimka z povinnosti odebrání otisků prstů se vztahuje na osoby mladší 12 let.

Schengenský informační systém

Podrobné informace ke krátkodobému (schengenskému vízu) klikněte zde

DLOUHODOBÉ VÍZUM / DLOUHODOBÝ POBYT

Pobyt cizinců na území České republiky je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce.

Doporučení: 

V případě, že v České republice nehodláte pobývat dlouhodobě, máte v úmyslu pokračovat v pobytu i v pracovní činnosti na území Mongolska a dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu hodláte využívat pouze k pravidelným cestám do České republiky, doporučujeme lépe žádat o udělení schengenského vícenásobného víza za účelem obchodu. Toto vízum Vám umožní kdykoliv během roku cestovat do České republiky a celého schengenského prostoru a pobývat v něm až 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů.   

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze obdržet bez předchozího pobytu na území v případě studia, vědeckého výzkumu. V případě společného soužití rodiny podává cizinec žádost jen v tom případě, že se slučuje s rodinným příslušníkem, který je držitelelm povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu a pobývá na území ČR již po dobu nejméně 15 měsíců; jde-li o sloučení manželu, musí součastně každý z nich dosáhnout věku 20 let. Nejsou-li tato kriteria splněna, lze zažádat jen o dlouhodobé vízům za účelem rodinným (sloučení, nikoliv soužití rodinný).

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území a nebo ve výjimečných případech stanovených § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců. 

Zrušení dlouhodobého víza a povolení k pobytu:

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení dlouhodobého víza, jestliže držitel víza neplní účel, pro který bylo vízum uděleno nebo přestal splňovat jednu z podmínek pro udělení víza (§37 Zákona o pobytu cizinců /ZPC/).

Ministerstvo vnitra může zahájit řízení i o zrušení povolení k pobytu, pokud jeho držitel neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno (§77 ZPC se týká třetizemců a §87. l ZPC se týká rodinných příslušníků občana EU).

Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011

Odkaz na internetové stránky MV ČR zde .