монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Poučení pro držitele víza při předání cestovního dokladu

Poučení pro držitele víza

Platnost víza (označeno na vízovém štítku: OD…DO) je období, během něhož smí držitel víza uskutečnit pobyt (vstoupit, pobývat a vycestovat), ke kterému ho vízum opravňuje. Jedná se o časový úsek ohraničený konkrétními daty, v rámci kterého může žadatel využít povolenou délku pobytu.

Doba trvání povoleného pobytu (označeno na vízovém štítku jako: Délka pobytu) je skutečný počet dnů, během nichž může držitel víza pobývat na území (Schengenský prostor, resp. Česká republika), pro které je vízum platné. Doba pobytu počíná dnem vstupu na území. Délka povoleného pobytu může být rozdílná (kratší) od platnosti víza. V případě vícenásobného schengenského víza (typ C) s platností delší než 180 dnů lze v jakémkoli 180 denním období využít povolených 90 dnů pobytů.

Udělení víza neopravňuje jeho držitele automaticky k vstupu stanovené v čl. 6 Schengenského hraničního kodexu.

Typy víza: A – letištní tranzitní vízum, C – jednotné schengenské vízum (pobyt do 90 dnů). D – dlouhodobé vízum (pobyt nad 90 dnů)

Počet vstupů uvádí, kolikrát smí držitel víza vstoupit na území Schengenského prostoru, tzn. počet pobytů, které mohou být rozloženy po celou dobu platnosti víza.

Účel pobytu

Držitel víza je povinen respektovat platné zákony v zemi pobytu, dále je povinen po celou délku pobytu plnit účel pobytu a být schopen prokázat toto příslušným dokladem.

Ohlašovací povinnost

Každý cizinec pobývající v ČR má ohlašovací povinnost. U držitelů víz a dalších občanů třetích zemí je povinnost ohlásit do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR svou přítomnost na příslušném odboru cizinecké policie dle místa jeho pobytu. Tato povinnost se nevztahuje na následující kategorie osob: děti mladší 15-ti let; cizinci, za který splnil tuto povinnost ubytovatel (činí tak např. hotel), členové personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jejich rodinní příslušníci registrovaní Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizinci, kterým zajišťuje ubytování Ministerstvo vnitra.

V případě dotazů ohledně pobytu na území ČR kontaktujte Ministerstvo vnitra České republiky (pobyty@mvcr.cz)

Změna podmínek pobytu

Pokud žadatel o schengenské vízum změní po podání žádosti nebo po udělení víza podmínky své cesty a pobytu (změna hotelu, letenky apod.), je povinen informovat o těchto skutečnostech zastupitelský úřad a doložit (např. elektronickým způsobem) kopie nových náležitostí. V opačném případě nejsou plněny podmínky, za kterých bylo vízum uděleno a toto vízum bude zrušeno či prohlášeno za neplatné.