монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DOVCHINJAMTS Sunjidmaa

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru jako příslušný správní orgán podle § 169g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci žádosti o vydání zaměstnanecké karty paní DOVCHINJAMTS Sunjidmaa, nar. 26.01.1972, státní příslušnost Mongolsko, bytem 33-357, 17th khoroo, Songinokhairkhan district, Ulánbátar, Mongolsko (dále jen „účastník řízení“)

oznamuje

 

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

 

Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, č.j. OAM-63999-23/ZM-2019 ze dne 21.01.2021 adresovaná výše jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb. doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť poskytovatel poštovních služeb na území Mongolska písemnost navrátil s odůvodněním, že adresát je na výše uvedené adrese neznámý. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníkovi řízení doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na konzulárním úseku Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru na adrese: Embassy Street 9, Ulánbátar, a to v jeho úředních hodinách Po - Čt 14.00 – 16.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

 

Bc. Tomáš Trávník
konzulární referent

 

Vyvěšeno dne: 12.03.2021

 

Svěšeno dne: 30.03.2021