монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost – Khurelbaatar Batchimeg

(Archivní článek, platnost skončena 31.03.2023.)

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru jako příslušný správní orgán podle § 169g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 326/1999 Sb.) ve věci žádosti o vydání zaměstnanecké karty pana Khurelbaatar Batchimeg, nar. 15.08.1992, státní příslušnost Mongolsko, bytem Darkhan Ull Darkhan, 3-R Bag, Urgalz 6-R, Gudamj 2 Toot, Mongolsko (dále jen „účastník řízení“)
 
 

Oznamuje

 

podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

možnost převzít následující písemnost:

 

Usnesení o zastavení řízení č.j. OAM-61375-25/ZM-2019 ze dne 17.01.2023 adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., doručována veřejnou vyhláškou, tedy způsobem uvedeným v § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť poskytovatel poštovních služeb na území Mongolska písemnost navrátil s odůvodněním, že písemnost se nedá doručit, neboť žadatel se na uvedené adrese nezdržuje. Jinou adresu, na kterou by bylo možno účastníkovi řízení doručovat, se nepodařilo správnímu orgánu zjistit a uvedené telefonické kontakty žadatele jsou nefunkční.

Dle § 169a odst. 2 zák. č. 326/1999 Sb., nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu, doručuje se veřejnou vyhláškou.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na konzulárním úseku Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru na adrese: Embassy Street 9, Ulánbátar, v úředních hodinách úřadu t.j. : Po - Čt 14.00 – 16.00 hod., a to v době 15-ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

 

Mgr. Zdenka Kostihová
konzulární referentka

 

Vyvěšeno dne: 15.03.2023