монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Монголын мэдээ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozhovor pro Mongolyn Medee o zaměstnaneckých kartách

Přinášíme rozhovor velvyslance Jiřího Brodského pro noviny Mongolyn Medee ze dne 12. února 2018. 

Jiří Brodský: Od května tohoto roku zavedeme nový systém na přijímání žádostí o zaměstnanecké karty

S. Budragchaa

Hovořil jsem s  mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Mongolsku Jiřím Brodským  ohledně poskytování pracovních a pobytových víz a o nových opatřeních, které velvyslanectví chystá realizovat tímto směrem.  

Existuje skupina lidí, kteří prodávají termín na podání žádosti o pracovní a pobytová víza do ČR za 1000EUR. Mají tito lidé nějaké možnosti získat termín nezákonně?

Žádná taková možnost neexistuje. Na naší ambasádě není možné, aby pracovník, který přijímá telefonní hovory na speciálním čísle k získání termínu na podání žádosti o víza, jakkoli ovlivnil, kdo a z jakého čísla volá. Tento telefonní přístroj je napojen na záznamové digitální zařízení a zaznamenává veškeré příchozí hovory, včetně telefonního čísla a sekvence hovorů na USB. Český konzulární referent ambasády celou dobu dohlíží na mongolskou místní sílu, která hovory přijímá. Já osobně také namátkově provádím kontrolu. Mongolská pracovní síla přijímá každý hovor. Neexistuje žádná možnost, aby někdo zasahoval do jejich pořadí.

Lidé se stěžují, že když volají z mobilního telefonu, nemohou se dovolat, ale v případě volání z pevné linky se dovolají.

Nikdy jsem nezaznamenal jediný případ, že by telefon vyzváněl a nebyl přijat. Nahrávky hovorů všech 18 lidí, kteří se k týdenní registraci o zaměstnaneckou kartu dovolají, včetně jejich volajících telefonních čísel, zasíláme po každé registraci do Prahy. V Praze je vše kontrolováno a archivováno po dobu tří let. Od 1. května letošního roku české firmy budou posílat své požadavky na kvalifikované pracovní síly na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a na Ministerstvo vnitra. Příslušná ministerstva je posoudí a jmenný seznam vybraných osob pošlou na naši ambasádu. My na základě tohoto seznamu budeme vybrané pracovníky kontaktovat a vyzývat je k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Většinu termínů budeme poskytovat tímto systémem, což významně zúží prostor pro podvodné zprostředkovatele.

To znamená, že občané dále už nemusejí volat k registraci?

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR bude nadále pokračovat i poskytování termínu přes telefon. Mimoto budeme realizovat výše uvedený systém. V těchto dnech navíc probíhá na základě usnesení Vlády ČR mimořádný náběr žádostí o zaměstnanecké karty pro 250 osob pro dvě velké firmy.

Je určitě dobře, že české zaměstnavatelské firmy si sami vyberou mongolské pracovní síly bez zprostředkovatele.  Ale v českých médiích vyšel článek, že právě tito vybraní mongolští pracovníci nemohou v Česku dostat dostatečnou zdravotní péči a jejich dětí nemohou chodit do školy?

Zrovna zmíněné dvě velké firmy, které z Mongolska nabírají pracovní sílu, i český stát, se starají o zahraniční zaměstnance velmi dobře a zodpovědně. České firmy mají velký zájem nabírat pracovní síly z Mongolska, protože Mongolové nejenže dobře vykonávají svou práci a jsou zruční, ale mají schopnost se dobře integrovat v českém prostředí.

V článku bylo uvedeno, že tito mongolští pracovníci z důvodu neznalosti českého jazyka neumějí vysvětlit své zdravotní potíže lékaři, a proto je lékaři neradi ošetřují. 

V diplomacii je nejdůležitější empatie, proto mi dovolte říci, co považuji za podstatné, co bych dělal jako mongolský občan, který se uchází o práci v České republice:  

  • plánoval bych dlouhodobě
  • prostudoval si informace o České republice
  • začal se před podáním žádosti učit český jazyk
  • podrobně bych prostudoval na webu Velvyslanectví, jaký je postup a jaké dokumenty je potřeba předložit při žádosti o zaměstnaneckou kartu
  • vytipoval bych si a kontaktoval firmy, u kterých bych mohl uplatnit svou profesi
  • spoléhal bych sám na sebe, a nikoliv na podvodné zprostředkovatele.

Bohužel, často vidíme, že mongolští uchazeči se tímto neřídí. Já sám se také potýkám s problémem při prohlídce u lékaře v mongolské nemocnici kvůli malé znalosti mongolštiny a nečekám, že mě někdo „povede za ruku“.  

Při přijímání žádostí vidíme, že většina žadatelů, kteří již dostali termín na podání žádosti o víza přes telefon, dostatečně nestudují informace zveřejněné na našich webových stránkách. Stává se častěji, že skoro polovina lidí, kteří dostali termín přes telefon, se buď nedostaví v termínu, nebo přijdou s nedostatečně zkompletovanými materiály. V takovém případě je nemůžeme přijmout. Je nám líto, že právě tito lidé připravují o místo připravené žadatele a omezují jejich možnosti.

Jaké dokumenty musejí doložit?

To se liší podle druhu víza. Na našich webových stránkách jsou velice podrobně popsány potřebné dokumenty.

Je potřeba doložit doklad o zdravotním stavu?

Ze zákona nemáme právo tento doklad požadovat, ale firmy, které poskytují zaměstnaní, jej zpravidla vyžadují. Mají samozřejmě zájem na tom, aby přijaly zdravého zaměstnance. Obecně platí, že většina firem ve světě požaduje od pracovních sil vstupní zdravotní prohlídku.

Proč se na to ptám. Protože jsem dostal informaci, že není málo případů, kdy velvyslanectví nepřijalo žadatele kvůli tomu, že neměl doklad o zdravotnickém testu?

Na našem ZÚ není případ, že bychom nepřijali žádost kvůli dokladu o zdravotní prohlídce. Ze zákona platí: „při vydání víza nepožadujeme doklad o zdravotní prohlídce“. Ale upozorňujeme žadatele při podání žádosti, že zaměstnavatel zdravotní doklad zpravidla vyžaduje.

Kvůli jakým chybějícím dokumentům odmítáte žádosti o vízum nejčastěji?

Pro dlouhodobá víza, kromě zaměstnaneckých karet, je vyžadováno mnoho dokumentů. Ale u zaměstnaneckých karet vyžadujeme pouze tři hlavní dokumenty. Jedním z nich je platná pracovní smlouva se zaměstnavatelem. Právě platnost této smlouvy nemá přesahovat 180 dnů. Skoro 10% žádostí o zaměstnanecké karty není přijato kvůli tomu, že žadateli vypršela doba platnosti pracovní smlouvy.  Další žádosti nemůžeme přijmout kvůli tomu, že trestní rejstřík od Mongolské policie není přeložen soudně ověřeným překladatelem v ČR.

Ostatní země, které nabírají pracovní síly z MNG, uznávají překlady provedené pověřenými překladatelskými kancelářemi zde v Mongolsku. Ale právě žadatelé o česká víza musejí poslat doklady na překlad do ČR a dostat je zpět, což jim komplikuje život a zvyšuje náklady. Neexistuje možnost tuto otázku vyřešit?

My dodržujeme zákon. Dle cizineckého zákona č.320/1999, který byl schválen Parlamentem ČR, musí překlad dokumentů při žádosti o víza provést soudně ověřený překladatel. Ale tento požadavek se týká pouze žadatelů o dlouhodobá víza. U krátkodobých víz soudně ověřený překlad není vyžadován.  A nejde o specifický požadavek pro mongolské žadatele, stejný princip platí i pro všechny občany jiných států, kteří žádají v ČR o dlouhodobé vízum. 

Mongolské Ministerstvo práce a sociální ochrany poskytlo dvěma firmám povolení ke zprostředkování zaměstnání do ČR. Myslím si, že pokud by ty pracovní síly byly poslány přes firmy, které mají licenci, mongolský stát je bude moci registrovat, kontrolovat, chránit a v případě potřeby pomoci svým občanům. Jaké stanovisko má Váš úřad? 

My chceme, aby mongolští občané měli rovné podmínky. Každý má mít možnost si sám, bez zprostředkovatele, zajistit pracovní místo a následně pracovat v ČR. Na nótu mongolského Ministerstva práce ohledně podpory licencovaných firem jsme reagovali a posílali příslušnou odpověď nótou dne 19. 12. 2017.   

Dostal jsem dokument, že české firmy poskytují určité honoráře pro firmy či soukromé  osoby, které jim zprostředkovali pracovní síly ze zahraničí. Na tom dokumentu bylo uvedeno, že platí 220 Kč/hod. za pracovní výkon. Je pravda, že z toho ten pracovník dostává 120 Kč a zprostředkovatel dostává 100 Kč?

O tom slyším poprvé od Vás. Já mám informaci, že mongolští občané, kteří pracují v ČR, dostávají až 2,5 násobek minimální mzdy, což se blíží průměrným platům v ČR. Ve spolupráci s mongolským Ministerstvem zahraničních věcí a mongolskou policií budeme potírat zprostředkovatele, kteří parazitují na našem vízovém systému a poškozují dobré jméno České republiky. Věřím, že koncem tohoto roku se nám podaří otevřít vízové náběrové centrum v Ulánbátaru, jako je tomu pro velvyslanectví Jižní Koreje. Ale toto centrum bude zatím přijímat žádosti o krátkodobá víza. Uvidíme, jak to bude fungovat, a podle toho eventuálně bude možné rozhodnout o nabírání dlouhodobých víz. Vláda ČR navyšuje kvótu pracovních sil z Mongolska a Velvyslanectví bude posíleno o dalšího konzulárního referenta.

Slyšel jsem, že letos Vaše velvyslanectví poskytne zaměstnanecké karty pro 1000 lidí. Je to pravda?

V loňském roce jsme nabírali 724 zaměstnaneckých karet do ČR. V tomto roce plánujeme nabrat až dvojnásobek.

Mimo kvótu pracovních víz, kterou stanovila česká vláda, také berou větší firmy v Česku další pracovní síly dle svého výběru. Je to tak?

Ano. Kromě kvóty určené vládou také další dvě velké firmy nabírají pracovní síly na základě zvláštního usnesení vlády. Česká vláda letos otevře možnost i dalším firmám, které mají o kvalifikovanou pracovní sílu z Mongolska zájem. Asi víte, že v ČR žije a pracuje největší komunita mongolských občanů ze všech zemí EU. To svědčí o tom, že mongolští občané jsou v ČR spokojení. Považujeme Mongoly za bezproblémové. Já bych si přál, aby během mého tříletého mandátu v MNG vízové záležitosti běžely standardně, a aby vízová problematika nebyla tématem před závorkou. Hlavním tématem by mělo být, co budeme dělat pro rozvoj česko-mongolských vztahů.

Co budete dělat, abyste vyřešili problematiky spojené s vízy?

Jak jsem zmínil, od května tohoto roku zavedeme nový systém na přijímání žádostí o zaměstnanecké karty. Navýšíme počet nabíraných žádostí. Dostaneme pracovní posilu z ústředí. Koncem tohoto roku bude snad otevřeno vízové centrum v Mongolsku. Dostali jsme souhlas od našeho Ministerstva zahraničních věcí k rozšíření prostor ambasády. Díky tomu budou mít žadatelé o víza více pohodlí a rychlejší službu. Hromadné sdělovací prostředky často píší o problémech s registrací termínu pro podání žádostí, ale méně už se píše o nezodpovědných žadatelích, kteří přicházejí s neúplnou žádostí.

Jak se starají české firmy o pracovní síly, které přijímají z Mongolska po sociální a bezpečnostní stránce?  Jakou má česká strana nad tím kontrolu?

České firmy, které nabírají pracovní síly z Mongolska, provozují svou činnosti pod kontrolou Úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení. Nevěřte novinovým článkům, které uvádějí, že jsou v České republice porušována práva mongolských občanů. Dnes ráno jsem se sešel se zástupci jedné z českých firem a musím říci, že se o zaměstnance starají velmi dobře. O tom svědčí skutečnost, že Mongolové jsou v České republice spokojení a snadno se integrují do českého prostředí. Existuje organizace „Human Rights Watch“, která hodnotí státy podle dodržování lidských práv. Tato organizace hodnotí Českou republiku jako stát, pro který je dodržování lidských práv naprostou prioritou.