монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mongolsko – možnosti vstupu a aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID 19

V návaznosti na usnesení vlády ČR o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR informujeme o podmínkách vstupu na území Mongolska.

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území České republiky se od 15. 6. 2020 uvolnily překážky volného pohybu osob na většině území Evropské unie. Další podrobnosti o změnách lze nalézt na webu MZV: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html.

Ač je Mongolsko řazeno z důvodu omezených zdravotnických a karanténních kapacit mezi nejrizikovější státy z hlediska možnosti exploze infekce COVID-19, dosud v něm nebyl zaznamenán komunitní přenos, nikdo na COVID-19 ani s COVID/-em 19 nezemřel a nákaza byla laboratorně prokázána jen u několika stovek osob, přičemž ve všech případech šlo či se jedná o navrátilce ze zahraničí. Počty nově zaznamenaných přenosů se pohybují v posledních týdnech v řádu pouhých jednotek. Drtivá většina pacientů se již uzdravila.

V zájmu snížení tíživých sociálních a ekonomických dopadů covidové pandemie mongolská vláda v souladu se Státní komisí pro mimořádné situace rozhodla s platnosti od 8. října 2020 o dílčím rozvolnění vízového režimu. S cílem podpory revitalizace a intenzifikace stavebních a podnikatelských aktivit jakož i vládních a nevládních organizací, projektů a programů, podnikatelských subjektů a organizací a obnovy finančního, ekonomického a podnikatelského prostředí mohou do Mongolska cestovat od uvedeného data cizinci za úředním nebo obchodním účelem, pokud splní podmínky, vyplývající z příslušných předpisů o vydávání víz a epidemiologická opatření. Cestovat do Mongolska za účelem turistickým, rodinným či jiným tak nadále možné není.  

O diplomatické (D), úřední (A) či obchodní (B) vízum mohou požádat cizinci na příslušném zastupitelském úřadě Mongolska za předpokladu, že svoji úřední či obchodní aktivitu řádně zdokumentují, před odletem či vstupem na území Mongolska po pozemní komunikaci doloží negativní test na PCR, který nebude starší 48 hodin, a ihned poté se podrobí 21 denní, přísně střežené karanténě ve státem určeném hotelovém zařízení na náklady své organizace, obchodního/podnikatelského subjektu  nebo na náklady vlastní. Tato karanténa se týká všech cestujících včetně diplomatů, posádek letadel a dalších VIP osob.

Vystavené vízum  bez ohledu na jeho druh (D, A, B) má platnost do 30 dnů. O jeho prodloužení lze požádat pouze na území Mongolska, a to pouze jedenkrát a nejvýše na dalších 30 dnů. V případě obchodního víza (B) jen tak třeba učinit na Imigračním úřadě Mongolska, v případě diplomatického či úředního víza (D či A) na Konzulárním odboru Ministerstva zahraničních vztahů Mongolska. Po odečtení doby povinné karantény je tak cizinci umožněn v Mongolsku krátkodobý pobyt v délce do 9, v případě prodloužení do 39 dnů.

Pro držitele českých diplomatických (nikoliv služebních) pasů platí bezvízový styk za předpokladu splnění výše uvedených striktních epidemiologických podmínek.    

Upozorňujeme, že při nástupu do letadla si nelze s sebou vzít na palubu nápoj ani jídlo a také během letu, kdy každý cestující musí mít na obličeji po celou dobu roušku, se nepodává žádná strava ani nápoje.

Cestovní doklady jsou cestujícím odebrány ještě za letu, ihned po příletu jsou všichni bez výjimky podrobeni s příručním zavazadlem s povolenou váhou  do 5 kg ještě na letištní ploše dezinfekci a poté rozvezeni autobusy s policejním doprovodem do vyčleněných hotelů.   

Zájemcům o cestu doporučujeme sledovat jak průběžně aktualizované informace na této webové stránce, tak informace na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
 

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Státní komise pro mimořádné události vyhodnotila Mongolsko jako stát s vysokým rizikem  nákazy a vyhlášený druhý stupeň “zvýšené přípravy na mimořádnou událost“ opakovaně prodloužila, nejnověji do 31. 10. 2020.

Vstup na území je umožněn Mongolům z diaspory v rámci předem schválených repatriačních cest a dále zainteresovaným cizincům s platným dlouhodobým vízem či pobytem v Mongolsku či krátkodobým vízem typu D, A či B (viz výše – kapitola VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY) za předpokladu, že se ihned po návratu, tj. přímo z paluby letadla, případně z pozemního hraničního přechodu,  podrobí přísné, policií střežené třítýdenní karanténě ve vybraném zdravotnickém zařízení, v případě diplomatů, administrativně technického personálu zastupitelských úřadů a cizinců s výše uvedenými typy víz ve vybrané střežené hotelové síti se stejným třítýdenním karanténním režimem, ovšem za pěti až desetinásobnou cenu za ubytování a stravu v porovnání s vyčleněnými hotely pro ostatní příchozí ze zahraničí.  

DOPRAVA

V souvislosti s vyhlášeným druhým stupněm připravenosti na mimořádnou událost jsou prozatím do 31. 10. 2020  přerušeny veškeré zahraniční komerční letecké spoje, jakož i mezinárodní osobní silniční a železniční přeprava. Výjimkami jsou mezinárodní kamionová přeprava zboží, která se ovšem realizuje pouze v kolonách za doprovodu policie bez možnosti posádky nákladního vozu opustit jeho kabinu, kargo lety a mongolskými orgány předem schválené návraty Mongolů z diaspory v rámci repatriačních cest, ať již letecky či po pozemní komunikaci. Ty jsou  ovšem limitovány omezenými karanténními možnostmi mongolské strany a jejími zdravotnickými kapacitami. V rámci repatriace mají přednost nemocné osoby, staré osoby, matky s dětmi a osoby v nouzi. Navíc se přihlíží i k tomu, z jak vzdáleného teritoria žadatel cestuje. Upřednostněni jsou tak zejména Mongolové z Austrálie a USA. 

Vnitrostátní doprava a městská doprava funguje v Mongolsku bez omezení.

Aktuální harmonogram zvláštních letů na měsíc říjen:

Pořadí

Stát

Město

Datum

1.

Kazachstán

Nur-Sultan

  4. 10. 2020

2.

Korejská republika

Soul

  8. 10. 2020

3.

Japonsko

Tokio

10. 10. 2020

4.

USA

Seattle[1]

11. 10. 2020

5.

Korejská republika

Soul

12. 10. 2020

6.

Korejská republika - tranzit

Soul

16. 10. 2020

7.

Korejská republika

Soul

17. 10. 2020

8.

Korejská republika

Soul

18. 10. 2020

9.

Korejská republika

Soul

19. 10. 2020

10.

Korejská republika

Soul

20. 10. 2020

11.

Německo

Frankfurt nad Mohanem

23. 10. 2020

 

[1] Dosud nepotvrzeno

Přes Mongolsko nelze tranzitovat.

OPATŘENÍ

Povinná třítýdenní karanténa po příletu či příjezdu do Mongolska, během níž cestující nesmí opustit hotelový pokoj a zavazadla dostane až po jejím ukončení,  se  vztahuje na všechny cestující bez výjimky, tj. včetně posádky letadla, diplomatů jakož dalších VIP osob. Během karantény je hostům v karanténě denně měřena tělesná teplota a každý týden prováděn v hotelovém pokoji test na COVID-19. Následná čtrnáctidenní povinná domácí karanténa pro osoby s negativním testem byla zrušena.

V případě potvrzené nákazy během izolace v povinné hotelové třítýdenní karanténě jsou pacienti hospitalizováni v Národním středisku pro infekční choroby v Ulánbátaru, kde jsou rozděleni do tří skupin dle závažnosti onemocnění, a to až do doby uzdravení, prokázaného opakovanými testy, a po té přemístěni do dvoutýdenní střežené karantény v některém ze sanatorií.

České občany, kteří dlouhodobě pobývají na území Mongolska či do Mongolska přicestují, upozorňujeme, že se situace může perspektivně, v případě rozvolnění opatření (jakkoliv zatím není pravděpodobné), náhle změnit k horšímu. Důrazně proto doporučujeme striktně dodržovat základní hygienická a epidemiologická pravidla a nespoléhat na to, že v celé zemi dosud nebyl zaznamenán komunitní přenos.

V případě podezření na infekci se mohou cizinci obrátit na výše uvedené Národní středisko pro infekční choroby, kontaktní telefonní číslo (+976) 80086829, případně se osobně hlásit v sídle tohoto střediska na adrese Bayanzurkh district, 13-Khoroolol, Nam Yan Ju Street, místnost č. 100.

Od 16. 9. 2020 jsou při dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření povoleny na celém území Mongolska bez kvantitativního omezení kulturní, obchodní, podnikatelské a zábavní aktivity, jakož i veřejné akce nejrůznějšího druhu. Všechny prostory, v nichž akce probíhají, se musí podle interních předpisů pravidelně dezinfikovat.

Povinnost nošení roušek na veřejnosti zrušena nebyla, v praxi se však dodržuje za všeobecné tolerance jen zřídka s výjimkou škol.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví Mongolska: https://www.mohs.mn/home

Mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví Mongolska -Shuurkhai 119 (ke stažení na App Store nebo Google Play)

Ministerstvo zahraničních vztahů Mongolska – konzulární odbor: https://www.consul.mn/

Národní agentura pro nouzové řízení: https://nema.gov.mn/c/resolution

Národní středisko pro infekční choroby v Ulánbátaru: telefon (+976) 80086829

Zpravodajský server www.montsame.mn

Velvyslanectví Mongolska v Praze:

Na Marně 5, 160 00 Praha 6

tel: (+420) 224 311 198, 224 325 760

fax: (+420) 224 314 827

e-mail: prague@emongolia.eu

webová stránka: http://www.praha.mfa.gov.mn nebo http://www.praha.mfa.gov.mn/

Úřední hodiny konzulárního oddělení: pondělí - pátek 10,00 - 16,00