монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální opatření v souvislosti s pandemií COVID 19

Aktuální informace o podmínkách vstupu na území Mongolska

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Vycestovat z České republiky do Mongolska lze v období mimo striktní lockdown pouze charterovými (repatriačními/evakuačními) lety po předchozím schválení seznamu cestujících vládními orgány MNG, které postupují podle nastavené priorizace cestujících.

Zájemcům o cestu doporučujeme sledovat jak průběžně aktualizované informace na této webové stránce, tak informace na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR, případě se obrátit na Velvyslanectví Mongolska v Praze.

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT

Vláda Mongolska snížila s platností od 11.1.2021 Stav maximální připravenosti na Stav vysoké připravenosti. V souvislosti s tímto krokem byl postupně na celém území Mongolska včetně hlavního města Ulánbátar zrušen striktní lockdown. V druhé polovině ledna tak již mohly být obnoveny charterové (repatriační/evakuační) lety. Pro toto období byly povoleny tři lety, ve všech těchto případech jde o lety s cílovou destinací Soul (Korejská republika).

S výjimkou charterových letů nelze do Mongolska jiným způsobem přicestovat ani z něj odcestovat. 

Tranzitovat přes území Mongolska nelze.

 

DOPRAVA

Veškeré mezinárodní letecké komerční spoje jsou přerušeny již od února 2020, zatím do 31.3.2021, přičemž se očekává další prodloužení tohoto zákatu i po uvedeném datu. 

Mezinárodní osobní, silniční a železniční přeprava je rovněž přerušena s výjimkami mezinárodní letecké, vlakové a kamionové přepravy zboží. Na rusko-mongolské hranici byl obnoven  provoz na přechodu Altanbulag, vyhrazený zatím pro důležité komodity dovážené z RF a pro export mongolských surovin.

Pozastavena zůstává vnitrostátní letecká a osobní železniční doprava.

Ulánbátar zůstává pro pohyb osob z metropole a do ní uzavřen s výjimkou těch, které cestují za zdravotním či jiným taxativně povoleným účelem. Opuštění hlavního města je zakázáno všem osobám s výjimkou těch, které mají povolení Státní komise pro mimořádné události. Jednou z podmínek jeho získání je negativní test PCR.    

 

OPATŘENÍ

Vláda na doporučení Státní komise pro mimořádné události nadále řadí Mongolsko mezi státy s vysokým rizikem  nákazy.  Mongolsko zároveň patří dle Světové zdravotnické organizace (WHO) z důvodu vysoce omezených zdravotnických a karanténních kapacit mezi nejrizikovější státy světa. 

Po příjezdu do Mongolska  je povinnost absolvovat na vlastní náklady dvoutýdenní institucionální karanténu ve státem určených objektech dozorovaných policií. Po jejím absolvování následuje jednotýdenní domácí karanténa pod elektronickým dohledem. Opuštění domácích prostor během karantény je přísně postihováno. Během karantény jsou její účastníci opakovaně testování PCR. V případě pozitivního testu jsou bez ohledu na symptomy neprodleně převezeni do některé ze - za tímto účelem - vyčleněných nemocnic, nejčastěji do Národního střediska pro infekční choroby či do Vojenské nemocnice. 

Za účelem zefektivnění systému trasování nákazy přistupují mongolské orgány postupně k praxi snímání QR kódu při vstupu do veškerých veřejných prostor. Příslušná mobilní aplikace je však v současné době k dispozici pouze mongolským občanům. Cizí státní příslušníci tak zatím vyplňují při vstupu do těchto prostor požadované osobní údaje do samostatných formulářů.

Zakázány jsou společenské aktivity s výjimkou  činnosti orgánů a institucí působících v kritické infrastruktuře (vybrané státní orgány, soudy, prokuratury, banky, média, komunikace, pohřební služby, policie, nemocnice, hasiči a další záchranné složky, firmy na výrobu potravin, prodejny se základními potravinami, drogerie, lékárny, benzinová čerpadla, veřejné toalety, služby pro dezinfekci a sterilizaci, opravny).   

Velvyslanectví České republiky je v podmínkách stavu vysoké připravenosti otevřeno s omezenou působností konzulárního pracoviště (až na taxativně stanovené možnosti několika výjimek z pozastavení příjmu žádostí o krátkodobá/schengenská víza jakož i vydávání víz). 

Českým občanům, kteří dlouhodobě pobývají na území Mongolska či do Mongolska v budoucnu přicestují, doporučujeme striktně dodržovat základní hygienická a epidemiologická pravidla. Zároveň všechny české občany nabádáme k dodržování opatření stanovených mongolskou vládou.

V případě podezření na infekci se mohou čeští občané obrátit na Národní středisko pro infekční choroby, kontaktní telefonní číslo (+976) 80086829, případně se osobně hlásit v sídle tohoto střediska na adrese Bayanzurkh district, 13-Khoroolol, Nam Yan Ju Street, místnost č. 100.

 

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

 

Ministerstvo zdravotnictví Mongolska: https://www.mohs.mn/home

Mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví Mongolska -Shuurkhai 119 (ke stažení na App Store nebo Google Play)

Ministerstvo zahraničních vztahů Mongolska – konzulární odbor: https://www.consul.mn/

Národní agentura pro nouzové řízení: https://nema.gov.mn/c/resolution

Národní středisko pro infekční choroby v Ulánbátaru: telefon (+976) 80086829

Zpravodajský server www.montsame.mn

Velvyslanectví Mongolska v Praze:

Na Marně 5, 160 00 Praha 6

tel: (+420) 224 311 198, 224 325 760

fax: (+420) 224 314 827

e-mail: prague@emongolia.eu

webová stránka: http://www.praha.mfa.gov.mn nebo http://www.praha.mfa.gov.mn/

Úřední hodiny konzulárního oddělení: pondělí - pátek 10,00 - 16,00