монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čeští vodohospodáři se představili v Mongolsku

Dne 23. 10. 2017 se pod záštitou a na náklady mongolského Ministerstva životního prostředí a turismu, Centra pro zdroje pitné vody a ochranu přírody uskutečnil v hlavním městě Ulánbátaru seminář k problematice ochrany vodních zdrojů a lesního hospodářství. Hlavními řečníky byli čeští odborníci z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a z firmy Vodní zdroje

Prezentace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů byla zaměřena na ochranu lesních porostů a permafrostu, jako nezbytných prostředníků k uchování spodních vod a obraně proti půdní erozi. Čeští odborníci představili své úspěchy se zalesňováním v Mongolsku (realizace rozvojového projektu Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin) a vyjádřili zájem o realizaci dalších projektů, ať již vlastních nebo například ve spolupráci s německou GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Hlavním tématem prezentace firmy Vodní zdroje, která se zabývá řešením problémů při odstraňování ekologických zátěží, v oblasti geologie, hydrogeologie, vodního a odpadového hospodářství, a realizovala v minulosti český rozvojový projekt „Rehabilitace vodních zdrojů pro zásobování města Ulánbátar pitnou vodou“, byla ochrana pitné vody v Mongolsku, boj proti znečištění spodních vod a řek, rehabilitace studní, vrtů a potrubí a v neposlední řadě i protipovodňová ochrana. Společnost představila své úspěšně dokončené projekty v Mongolsku,  Nepálu, Černé Hoře a Bosně a Hercegovině a zmínila příležitosti pro další spolupráci při ochraně vodních zdrojů v Mongolsku. Vyzdvihla, že se jedná o příležitosti kompatibilní se zprávou o aktuálních potřebách, resp. portfoliu investičních možností vypracovanou Úřadem pro vodní zdroje a hospodářství Mongolska.

Akce se setkala se zájmem ze strany mongolských médií, Agentury pro národní krizové řízení, Kanceláře pro krizové řízení hlavního města Ulánbátaru, Kanceláře pro zvláštní kontrolu hlavního města, Národní univerzity Mongolska, odborníků německé GIZ, zástupců Velvyslanectví USA, Ruské federace a Francie a představitelů soukromého sektoru.

Velvyslanec ČR v Ulánbátaru Jiří Brodský při následném programu osobně poděkoval českým odborníkům za šíření dobrého jména České republiky v Mongolsku. Zdůraznil, že lesnický projekt i projekt zásobování města Ulánbátar pitnou vodou mají dobrý potenciál pro další pokračování na komerčním základě a že Velvyslanectví ČR bude účast českých firem v daných tendrech nadále podporovat.

Iva Šustáková, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Mongolsku 

Galerie


Fotografie ze seminář